Flaskhalsarna på E22 hotar Blekinge

Insändare ,
Foto:Maths Olsson/SYDOSTRAN

År 2017 är ett viktigt år för svensk infrastruktur. Nu slutförs ett omfattande arbete med en ny tolvårsplan för satsningar. Frågan är viktig eftersom tillgänglighet blir allt viktigare för näringsliv och samhälle. Det handlar om att kunna förflytta sig enkelt, säkert och snabbt.

Vi behöver skapa större pendlingsområden och säkra att gods har fri lejd och affärsresor kan genomföras effektivt. Idag kan man säga att Blekinge har närheten till EU och Östersjön, men eftersom vår infrastruktur ligger efter så kan vi inte utnyttja det fullt ut. Vi har så att säga bättre närhet än tillgänglighet.

Det är här E22 kommer in i bilden. Blekinge och Sydost saknar motsvarighet till västkustbana och stambana för tåg. De nya höghastighetstågen lär inte passera sydöstra Sverige, även om vi bör göra allt vi kan för att skapa matartrafik till en sådan. För oss får därför E22 större betydelse än en Europaväg på annat håll och därför behöver vi göra den så bra som är möjligt. Just nu förbereds en konkret utbyggnad i östra Blekinge.

När vi nu med gemensamma krafter från Handelskammare, region och kommuner lyckats få till stånd viktiga investeringar i vägen är det viktigt att vi ger fortsatt stöd och att projekten kan genomföras effektivt. När vi får dessa bättre avsnitt på plats så ökar också möjligheten att skapa underlag i trafiken som ger möjlighet för ytterligare steg. Investeringar hamnar i första hand där det är tillväxt i behoven.

Idag är en del flaskhalsar på E22 ett hot mot utvecklingen i länet. Trafikverket konstaterar genomfartstrafiken blandas med lokaltrafik och med långsamtgående fordon Hastigheter på 30, 50 och 70 på olika sträckor gör att framkomligheten begränsas. Trafiksäkerheten är dålig bland annat eftersom trafiken på vägen inte är mötesseparerad.

Så kan vi inte fortsätta att ha det. Nu finns ett väl underbyggt förslag framme som är genomförbart och innebär konkreta förbättringar. Det lägger grund för fortsatt tillväxt i Blekinge. Att backa i detta läge och kanske landa sämre alternativ som också skjuts på framtiden är definitivt fel väg.

Vi som tror på ett växande näringsliv i vårt län behöver därför uttala vårt stöd. Vi ska inte vänta längre. Tvärtom skall vi öka trycket i den kommande planeringen så att E22 får den standard som Blekinge förtjänar.

Anna Lindkvist,

Jeppsons AB

Ordförande Handelskammarens regionstyrelse Blekinge

Hedvig Stache

Handelsbanken

Ledamot i Handelskammaren

Stephan Müchler

Vd, Sydsvenska Handelskammaren