Var rädd om LAS som utvecklar Sverige

Insändare Artikeln publicerades
Elisabeth Svantesson (M), till vänster gick in i Reinfeldts regering 2013. Hon bryter nu med den politik hon stod för i Alliansregeringen i frågan om arbetsrätten. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX
Elisabeth Svantesson (M), till vänster gick in i Reinfeldts regering 2013. Hon bryter nu med den politik hon stod för i Alliansregeringen i frågan om arbetsrätten. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Moderaterna vill förändra delar av den arbetsrättsliga lagstiftningen och de siktar in sig på Lagen om anställningsskydd, LAS. De vill förändra turordningsreglerna. Det vittnar tyvärr om en bristande insikt om hur arbetsmarknaden och dess dynamik fungerar.

LAS är en genomarbetad lagstiftning som balanserar olika intressen på ett bra sätt. Den ger en grundtrygghet och den skapar ett regelverk för arbetsmarknadens parter att förhålla sig till. I ett europeiskt perspektiv har vi i Sverige en ganska svag anställningstrygghet.

För att utveckla de krafter som utvecklar våra företag behöver vi mer av trygghet, inte mindre. LAS som tillkom under 70-talet är en lagstiftning som sedan dessa har tjänat oss mycket väl. Den har blivit en viktig del av den framgångsrika svenska modellen. Den har skapat en god balans mellan arbetstagare och arbetsgivare. Tvingat parterna att agera konstruktivt.

LAS har bidragit till att utveckla våra företag och vår välfärd. LAS är också en lagstiftning som genom de möjligheter den ger till stor del gagnar dem med ny och aktuell kompetens. Det vill säga, ofta yngre med kortare anställningstid. LAS är klok då den till delar också är dispositiv. En möjlighet att förhandla bort vissa delar. En möjlighet som arbetsmarknadens parter har hanterat konstruktivt.

En möjlighet som bland annat, har lett fram till olika omställningsavtal. Avtal som är viktiga för att underlätta omställning vid arbetsbristsituationer. Avtal som varit ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Avtal som kan utvecklas och i framtiden än mer aktivt kan användas vid omställning.De förändringar som vår tid behöver är bättre möjligheter till kompetensutveckling mitt i yrkeslivet och bättre ekonomiskt stöd vid behov av omställning.

Genom att skapa dessa möjligheter vidareutvecklar vi den svenska modellen och den framgång för samhället som trygga människor skapar. När nu Moderaterna siktar in sig på LAS och dess turordningsregler siktar de in sig på att försämra en lagstiftning där framgången den har givit den svenska välfärden till stor del bygger på den kloka balans lagens konstruktion ger.

Att rubba denna balans innebär inte bara att den direkta anställningstryggheten försämras, det innebär också att de viktiga omställningsavtalen riskeras. Omställningsavtal som är utvecklande och värdefulla för såväl arbetsgivare som arbetstagare.Vi riskerar som en konsekvens av försämrade omställningsavtal troligen också att få en arbetsmarknad med fler konflikter.

Den framgångsrika svenska modellen och de framgångsrika svenska företagen har till stor del byggt på samförstånd. Jag vet inte om de moderata förslagen bottnar i en okunnighet där de inte förstår den goda dynamiken i LAS eller vad det annars kan vara. Jag vill tro att det är den förståelse som Reinfeltregeringen delvis förefaller ha haft som tillfälligt gått förlorad men att det finns en öppenhet för att lära på nytt.

Vi skall vara rädda om de lagar som är klokt utformade. LAS, MBL, FML är exempel på sådana. De har inte minst en viktig demokratisk roll att spela. Vi människor behöver i allmänhet också mer trygghet, inte mindre. Det måste vara utgångspunkten. Det är utifrån en situation av trygghet som människor är innovativa, skapar nya företag, mår bra.

Därför är moderata förslag om att urholka LAS och den stabilitet och trygghet lagen ger, dåliga. Det skulle däremot vara välkommet med förslag kring hur vi kan stärka möjligheten till att under hela yrkeslivet få bättre förutsättningar för en mer aktiv kompetensutveckling. Det ger trygghet, anställningsbarhet och är bra för företagen.

Magnus Johannesson (S), Ronneby