Brygga anses störa naturmiljön

Tärnö Artikeln publicerades
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Länsstyrelsen säger nej till en flytbrygga på Tärnö. Det är andra gången de sökande i området går på pumpen hos myndigheten.

Det är ett par som har skickat in en ansökan om vattenverksamhet för att anlägga en flytbrygga. Länsstyrelsen hänvisar till två tidigare ställningstaganden man gjort när det gäller liknande ansökningar för bryggor på intilliggande fastigheter.

I de fallen har man sagt nej och pekat på de höga naturvärden som finns i området. När det gäller den ansökan som nu är aktuell gör man samma bedömning.

”Med ytterligare en brygga i ett vattenområde med gynnsamma betingelser för djurlivet, bland annat fisk, men även fågel, anser länsstyrelsen att det kan innebära att allmänna intressen skadas”, skriver man i beslutet.