Kroggäst blev hotfull

Karlshamn Artikeln publicerades

Efter den gångna helgen har polisen fått in en anmälan om olaga hot. Det är en vakt på en av stadens krogar som gjort anmälan. Det var en av kroggästerna som uttalade hot mot vakten.