Kultur på recept

Karlshamn Artikeln publicerades

Att försöka få länets patienter att må bättre med hjälp av kultur – det kan snart bli verklighet i Blekinge då vårdmetoden ”Kultur på recept” ska utredas.
Västra Blekinges kommuner ingår i förstudien som landstinget vill dra igång i sommar.

Det var för några år sedan som ”kultur på recept” blev ett nytt begrepp. Tanken med regeringens satsning var att pröva om kultur kan användas i vården då forskningar visar att kulturupplevelser har positiva hälsoeffekter.
Våren 2010 biföll landstingsfullmäktige i Blekinge en motion om att inleda en försöksverksamhet med ”kultur på recept”. För att kunna genomföra en förstudie har landstinget ansökan om pengar av Samordningsförbundet i Blekinge, närmare bestämt 107 300 kronor. Nu har ansökan beviljats.
– Vår styrelse var väldigt positiva till idén, så vi drar vårt strå till stacken och finansierar den del som de har ansökt om hos oss. Vi tycker att det är skönt att bidra till en sådan positiv verksamhet och det ska bli spännande att ta del av deras resultat, säger Olof Sjölin, förbundschef på Samordningsförbundet i Blekinge.
Metoden ska användas för att förbättra hälsan hos personer med psykiska funktionshinder.
– Det kan handla om olika sorters kultur, som att sjunga i kör eller att måla. Vi är inte helt färdiga med hur det skulle kunna fungera, men det är det som denna förstudie är till för, säger Lolita Persson, kulturchef på Region Blekinge som medverkar i projektet.
Hon hoppas att den i så fall skulle dra igång i juni. Förutom landstinget och Region Blekinge är också kommunerna i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström samt Blekinge läns bildningsförbund involverade i projektet. Sammanlagt deltar cirka 200–250 i studien varav cirka 100 utgörs av personal.
Varför det blev just västra Blekinges kommuner som kan komma att medverka i förstudien förklarar Lolita Persson med att det är de som har visat störst intresse.
– Vi vill göra den med några som brinner för det, säger Lolita Persson, men framhåller också att projektet kommer att omfatta alla kommuner i Blekinge om det sedan blir av.
Den 6 september, någonstans i Blekinge, anordnas också en konferens om kultur och hälsa för att inspirera bland annat politiker, ansvariga inom vård och omsorg och regionala kulturverksamheter i Blekinge. Huvudtalare blir professorn Gunnar Bjursell som studerar sambandet mellan kultur och hälsa.
Förstudien beräknas vara färdig någon gång i oktober.