"Vi måste satsa på sjukhuset i Karlshamn"

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

Antalet vårdplatser utökas i sommar. Sjukhuschefen lyfter fram Karlshamns betydelse för länets sjukvård.

I sommar kan det bli totalt nio fler vårdplatser på sjukhuset i Karlshamn. Enligt sjukhuschefen Lars Almroth är bakgrunden till utökningen att det blev för många ambulanstransporter förra sommaren.

– Totalt sett hade vi rätt antal vårdplatser i länet förra sommaren, men vi märkte att det var för få i Karlshamn. Vi fick en hel del patienttransporter och det blev för tajt.

Lars Almroth säger att det görs strategiska satsningar på sjukhuset i Karlshamn och att det är flera faktorer som bidrar till att man i år har förutsättningar att utöka antalet platser. Enligt sjukhuschefen handlar det bland annat om nya verksamheter, som specialiserad rehabilitering i hemmet och det faktum att man har upplåtit en avdelning för korttidsboende till Karlshamns kommun.

Det man nu jobbar med är att lösa personalfrågan inför sommaren.

– Det är ett hårt arbete kvar. Vi siktar på att landa på totalt 45 vårdplatser jämfört med 36 förra året. Hittills har vi säkrat 39 av de 45. Det känns som att vi kommer att klara det, säger Lars Almroth.

Det har under en längre tid funnits en oro bland allmänheten för att det skulle pågå en nedmontering av sjukhuset i Karlshamn, en oro som eldats på av de förändringar som skett med akuten under åren. Lars Almroth slår dock fast att sjukhuset i Karlshamn har en viktig roll att fylla för länets sjukvård.

– Vi har märkt att när Karlshamn sviktat så har det spillt över på Karlskrona. För mig är det själklart att det behövs två sjukhus.

Han vill fortsätta med strategiska satsningar för att utveckla sjukhusvården i Karlshamn och förklarar att sjukhuset också är en bra plats att pröva nya arbetssätt på.