BTH stäms av uppsagd lektor – krävs på 400 000

Karlskrona Artikeln publicerades

På det betydigt större Linnéuniversitet ansågs hon närmast överkvalificerad – men på sin gamla arbetsplats, BTH, dög hennes meriter inte alls.

När BTH i fjol beslöt att dra åt svångremmen och lägga ned utbildningar hoppades en av de uppsägningshotade lektorerna placeras om till ett annat lektorat på skolan, i ett ämne som hon ansåg sig väl så kvalificerad att undervisa i.

Hennes utbildning gick, vid en jämförelse, nästan hand i hand med en ansedd professors i ämnet i fråga.

Men en tillfrågad seniorprofessor, vars objektivitet kvinnans akademikerförbund nu ifrågasatt, delade inte hennes mening, och hon fick senare heller aldrig chansen att möta den sakkunnige som fick i uppdrag att mäta de andra sökandes kvalifikationer.

Hon fick följaktligen inte tjänsten, sades upp – men fick strax därpå ett motsvarande lektorat på Linnéuniversitetet i Växjö i stället, där man ansåg henne överlägset bäst meriterad för tjänsten.

Nu stäms BTH inför Arbetsdomstolen av akademikerförbundet Saco-S, och krävs på 400 000 kronor i skadestånd för brott mot anställningslagens paragraf 7. Man menar att BTH brustit i sin omplaceringsutredning; felaktigt gjort det hela till en rekryteringsfråga – och dessutom tagit ett beslut på tvivelaktiga grunder.

Förbundet vill samtidigt ha fastslaget vad som gäller; LAS eller Högskoleförordningens regler.