Husdjur blir ofta offer i våldsrelationer

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Olsen, Linn Cathrin

Många som misshandlar sin partner eller familjen tar ofta husdjur som gisslan och hotar att slå det, för att få tillbaka familjen.

Idag håller länsstyrelsen en utbildning om just djur i våldsrelationer.

Husdjur blir ofta ett redskap för våldutövaren att samla ihop familjen igen. Detta genom att hota att slå hunden katten eller kaninen.

Många som utsätts för våld vågar därför inte lämna den skadliga relationen.

Det finns därför en tydlig koppling mellan människors och djurs utsatthet i våldsrelationer, enligt både veterinärer och socialarbetare.

Idag håller länsstyrelsen i Karlskrona en utbildning om våld och djur. Det handlar bland annat om vad olika yrkesgrupper som exempelvis djurskyddare, personliga ombud, socialtjänst och kvinnojourer kan göra för att underlätta för våldsutsatta att lämna den ohälsosamma relationen.