Hovrätten fastställer sportprofilens dom

Blekinge Artikeln publicerades
6 bilder
Foto:Ingela Landström

Sex års fängelse också i hovrätten – men något höjda skadestånd Och den 42-årige sportprofilen ska förbli i häkte tills dess domen, som nu möjligen blir en nöt också för Högsta Domstolen, vinner laga kraft.

Nu har alltså hovrätten över Skåne och Blekinge sagt sitt om den 41-årige sportprofilens så kallade tillitsövningar – och bedömer dem helt i likhet med tingsrätten. De v a r jämförliga med tortyr, och 41-åringen v a r också medveten om att han utsatte flera av sina offer för livshotade situationer, menar hovrätten.

Rätten utesluter också att övningarna tillkom av andra skäl än sportprofilens egna, privata – även om man inte kan slå fast att dessa var av sexuell natur.

Rätten konstaterar också att det inte förelåg någon frivillighet, samtidigt som också skadestånden justeras upp med lite drygt 200 000 kronor.

41-åringen ska betala sammanlagt 868 200 kronor till de drabbade ungdomarna. I tingsrätten stannade beloppet vid 633 800 kronor

41-åringen ska förbli i häkte tills dess domen vinner laga kraft. Hovrätten menar att det föreligger risk för såväl flykt som för fortsatt brottslighet.

Det är i nuläget oklart om någondera parten kommer att överklaga hovrättsdomen till Högsta Domstolen, även det kan finnas prejudicerande skäl att göra så.

Sydöstran har tidigare berättat utförligt om 41-åringens alla "tillitsövningar", som han hämtat bland annat från elitmilitärutbildningar, och BDSM-filmer; något som kammaråklagare John Dagnevik i Karlskrona sammanfattningsvis kallat vid ren tortyr. Dagnevik har dessutom hela tiden ansett att det inte bara handlat om grovt olaga tvång, utan dessutom om grov misshandel – mot alltså sammanlagt minst tolv pojkar, och vid drygt ett 35-tal tillfällen.

Tingsrätten stannade dock vid att det "bara" handlade om grovt olaga tvång – och hovrätten delar nu också denna mening. Våldet konsumeras, äts upp, av det olaga tvånget, som emellertid betraktas som grovt i nästan samtliga fall, med ett högt straffvärde också var för sig.

Sportprofilen själv har hela tiden hävdat att allt skett i bästa samförstånd, och helt frivilligt – och att syftet varit att stärka pojkarnas mentala inställning till sin sport.

Detta köper inte hovrätten alls.