Soc måste lämna ut uppgifter om utvisade

Blekinge ,
Foto:

Socialtjänsten kan inte neka gränspolisen adressuppgifter till asylsökande som ska utvisas, om nu dessa finns i deras register. Detta slår nu Justitieombudsmannen, JO, fast.

Artikeln publicerades 21 april 2017.

Däremot finns det heller ingenting som hindrar socialtjänsten att därefter informera dem som eftersökts, att deras adressuppgifter lämnats ut, till polisen.

Men i så fall på eget initiativ; den har ingen skyldighet att göra så.

Som Sydöstran kunde berätta för någon vecka sedan har socialtjänster också i Blekinge fått förfrågningar från polisen om asylsökande med utvisningsbeslut som misstänks hålla sig undan i Blekinge.

– Vi fick ett par listor med rätt många namn, men vi fick inte träff på någon enda av dem, berättade till exempel Claes Wiridén, tf socialchef i Karlskrona, för Sydöstran.

Han var helt medveten om skyldigheten att samarbeta i frågan.

Andra har dock starkt ifrågasatt gräspolisens rätt att kräva ut dessa uppgifter, och anmälde därför arbetsmetoden till JO – som nu alltså svarar att polisen har rätt till informationen. Begär polismyndigheten ut uppgifter är socialnämnden också skyldig att lämna ut dem, enligt en sekretessbrytande bestämmelse i utlänningslagen.

Det finns inget utrymme för egna bedömningar.

– Utlåtandet från JO stärker mig i den uppfattning jag har haft hela tiden. Vi har gjort rätt utifrån det uppdrag svensk gränspolis har. Myndigheter ska samarbeta, och samverka. Det vore konstigt om vi i våra gärningar skulle motverka varandra. Nu är frågan avdömd, och beslutet ger oss trygghet i att vi inte har gjort något fel, säger gränspolischefen Michael Mattsson i en kommentar.