Soc måste lämna ut uppgifter om utvisade

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Sandberg/TT

Socialtjänsten kan inte neka gränspolisen adressuppgifter till asylsökande som ska utvisas, om nu dessa finns i deras register. Detta slår nu Justitieombudsmannen, JO, fast.

Däremot finns det heller ingenting som hindrar socialtjänsten att därefter informera dem som eftersökts, att deras adressuppgifter lämnats ut, till polisen.

Men i så fall på eget initiativ; den har ingen skyldighet att göra så.

Som Sydöstran kunde berätta för någon vecka sedan har socialtjänster också i Blekinge fått förfrågningar från polisen om asylsökande med utvisningsbeslut som misstänks hålla sig undan i Blekinge.

– Vi fick ett par listor med rätt många namn, men vi fick inte träff på någon enda av dem, berättade till exempel Claes Wiridén, tf socialchef i Karlskrona, för Sydöstran.

Han var helt medveten om skyldigheten att samarbeta i frågan.

Andra har dock starkt ifrågasatt gräspolisens rätt att kräva ut dessa uppgifter, och anmälde därför arbetsmetoden till JO – som nu alltså svarar att polisen har rätt till informationen. Begär polismyndigheten ut uppgifter är socialnämnden också skyldig att lämna ut dem, enligt en sekretessbrytande bestämmelse i utlänningslagen.

Det finns inget utrymme för egna bedömningar.

– Utlåtandet från JO stärker mig i den uppfattning jag har haft hela tiden. Vi har gjort rätt utifrån det uppdrag svensk gränspolis har. Myndigheter ska samarbeta, och samverka. Det vore konstigt om vi i våra gärningar skulle motverka varandra. Nu är frågan avdömd, och beslutet ger oss trygghet i att vi inte har gjort något fel, säger gränspolischefen Michael Mattsson i en kommentar.