Läkarbilen rullar i Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades
För drygt ett år sedan infördes läkarbilen på prov i Ronneby.
Foto:Mattias Mattisson
För drygt ett år sedan infördes läkarbilen på prov i Ronneby.

Nu har flera vårdcentraler i Karlskrona bättre möjlighet att göra hembesök hos patienter. Sedan månadsskiftet rullar läkarbilen i Karlskrona.

För drygt ett år sedan infördes en läkarbil på prov i Ronneby. Tanken är att patienter som är äldre och sjuka och har ett stort vårdbehov kan få hjälp i hemmet, istället för att besöka vårdcentral och sjukhus vid upprepade tillfällen.

– Det försöket med en hembesöksbil med läkare var lyckat, så nu utökar vi till tre av Karlskronas offentliga vårdcentraler, säger primärvårdschefen Anna Svensson.

Nu har läkarbilen införts vid vårdcentralerna i Rödeby, Lyckeby och Wämö.

– Vi vill öka tryggheten för de gamla och sjuka och minska antalet ansträngande resor och transporter, berättar primärvårdschefen Boris Svensson.

Den ordinarie läkaren vid vårdcentralen är fortfarande ansvarig, men läkarbilen finns som alternativ när läkaren inte kan göra besöket. Bilen bemannas av specialistutbildad läkare fem dagar i veckan, och kontakt tas antingen av kommunens sjuksköterskor eller av patienten själv. Vid akut behov får den sjuka besök samma eftermiddag.