Sanering av gamla Östersjöhallen stänger lekplats

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Maths Olsson

Idrottshallen intill rivningsområdet kommer inte att öppnas som beräknat efter sommaren, och lekplatsen vid Chapmansplan stängs.

I början av juni började arbetet med att riva den gamla Östersjöhallen i Karlskrona och bygga en ny idrotts- och eventarena där.

Nu håller projektägaren Brinova på att ta prover på marken i området. Lekplatsen däremot är det kommunen som har begärt provtagning på. Prover togs där i början av 2000-talet men inför nybygget tas proverna om.

– Vi har haft kontakt med Arbets- och miljömedicin i Lund, säger kommunens kommunikationschef Thomas Johansson. Att området stängs av under saneringsarbetet är en ren försiktighetsåtgärd.

Lekparken stängs av, och den intilliggande kommunala idrottshallen som skulle vara sommarstängd till vecka 39, kommer inte att öppna förrän saneringsarbetet är helt klart.

Man räknar med att det kommer att kunna damma under arbetets gång, mark kan vattenbegjutas, arbetsfordon och lastbilar kommer att röra sig i området.

– Då kan det vara olämpligt att ha en lekplats öppen, säger Thomas Johansson.

Saneringen av området påbörjas vecka 32 och prover tas i området fram tills saneringen börjar.