Villainbrott – nu i Ramdala

Karlskrona Artikeln publicerades

När en villaägare i Ramdala i kväll kom hem upptäckte han att altandörren stod öppen, uppbruten, och att någon också varit inne i huset. Det fanns tydliga fotspår på golvet. Huset verkar genomsökt, men ingenting tycks ha tillgripits.