Vitval på väg till Blekinge?

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Brenna Hernandez

En, möjligen två vitvalar kan vara på väg mot den blekingska ostkusten – efter att i lördags ha siktats utanför båthamnen i Grönhögen på Öland, strax norr om Ottenby. Valen/valarna, som sågs av flera personer, var då på väg söderut. Vitvalen är en arktisk val som normalt blir omkring fem meter lång. Den är mycket sällsynt i Östersjön, uppger valar.se – som berättar om lördagens observation.