Läsarnas

Högadals is

Läsarnas ,

Artikeln publicerades 4 april 2016.

Gölarundan 3/4. Rätt rad: X21XX211211X. 11 rätt Anita Johansson, 10 rätt Svea Svensson, Katarina & Patrik Nordgren.