Ledare Sydöstran

Kunskapslyft i Folkets hus mot hemlösheten

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

Karlskrona arbetarkommun har slagit in på rätt väg. Partiet har börjat bjuda in till öppna möten med kvalificerade föreläsare. S-ledaren Patrik Hansson och partivännen tillika socialpolitikern med mera Björn Fries har startat en kunskapsakademi. Igår var temat i Folkets hus hur vi ska utrota hemlösheten. Är det en omöjlig utopi?

Frågan blev hängande i luften när mötesdeltagarna bröt upp från mötet. Människor utanför partiet hade sökt sig till Folkets hus som för några timmar blev ett kunskapens hus. Fler möten av akademisk karaktär väntar under året. De gamla mötesformerna fungerar alltjämt. Det är i möten öga mot öga i direkta samtal som politik utvecklas och fördjupas.
Gårdagens inbjudna gäster var tre forskare och lärare vid Lunds universitet; Arne Kristiansen, Marcus Knutagård och Cecilia Heule som alla talade över ämnet hemlöshet och att bostaden måste komma först för att lösa sociala problem. Förhoppningsvis fick Karlskrona igår kunnigare politiker i socialnämnden. Borgerliga politiker hade säkert varit välkomna i kunskapslyftet i Folkets hus. Ett öppnare parti måste också vara öppen för fler perspektiv i kommunpolitiken. Fler chanser till kunskapssökande erbjuds senare under året.
Gårdagens föreläsare drog den självklara slutsatsen att drogmissbruk, utslagning och hemlöshet aldrig kan bli lösta utan mer resurser till socialt arbete. Socialt arbete måste ske i dialog med brukarna. Som vi själva vill bli behandlade ska vi behandla våra sköraste medmänniskor. Det rör sig i Karlskrona om 30 till 40 individer.
Det finns olika skolor och trender i socialpolitiken som inom de flesta politikerområden. Forskarna från Lund var konkreta i sina analyser och förslag på lösningar. Förslag som våra folkvalda behöver för att bli bättre beslutsfattare. Det krävs alltid förnyelse i politiken. Strävan efter förnyelse var påtaglig i Folkets hus igår.
I grunden måste det finnas värderingar som bygger på respekt för alla människors lika värde. Gärna en utopi för ett drogfritt samhälle. Men aldrig acceptans för auktoritära metoder för att nå detta mål. I missbrukarvården kommer det alltid finnas återfall. Att slänga ut missbrukare från boenden är fullständigt kontraproduktivt. Björn Fries vill se fler modiga och kunniga politiker. Socialdemokraternas kunskapsakademi är steg på vägen för att nå dit.