Ledare Sydöstran

Lös problemen tillsammans

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

KRÖNIKA Magnus Johansson


I går kunde vi läsa en debattartikel i Aftonbladet där John Aravosis, politisk strateg och demokrat, skriver om de moderata kampanjmakarna Schlingmans och Peterssons USA-besök. De följer Demokraternas partikonvent inför presidentvalet i november. Han konstaterar att dessa bägge herrar har åkt till fel konvent. Deras politik liknar mer den som den konservative kandidaten Mitt Romney driver.

Aravosis avslutar med att konstatera att de svenska moderaterna pratar som Barack Obama, men agerar som de konservativa.
Aravosis tar upp en rad exempel på politiska områden där han ser mycket tydliga kopplingar mellan de konservativa politikerna i USA och de svenska moderaterna. Men vad som förenar i princip alla exempel är när man inte vill förändra och utveckla med hjälp av politiken som verktyg. Det är inte tillsammans vi ska finna lösningarna på framtidens utmaningar. Istället ska vi, var och en, få större möjligheter att själva klara ut detta.
Sett i ljuset av detta blir det enklare att förstå sig på den moderatledda regeringens politik på en rad områden. Det är helt enkelt inte meningen att vi tillsammans ska klara oss ur arbetslöshetens järngrepp, vi ska inte heller tillsammans dela på risken att vi blir sjuka eller arbetslösa. Och det mest anmärkningsvärda av allt är kanske att vi inte heller tillsammans ska sörja för att våra barn och ungdomar får den bästa uppväxten i Sverige.
Istället för att vi hjälps åt med dessa utmaningar har vi fått en del slantar extra i våra plånböcker genom att skatterna sänkts. Förutom dessa jobbskatteavdrag är det en rad andra skatteavdrag som ska lösa de problem vi ser i samhället. Det senaste i raden är att vi ska få göra avdrag för att anlita läxhjälp i hemmet för att våra barn ska få en tillräckligt bra utbildning.
Intressant i detta sammanhang är att den mesta forskning på framgångsrika samhällen visar att det är just genom att man löser saker tillsammans man skapar de bästa samhällena för alla. Det handlar om tillit mellan människor och mellan generationer. Sett i ljuset av detta borde pengar gått till landets skolor för att förbättra undervisningen istället för till oss föräldrar för att vi ska kunna anlita läxhjälp. Det är så vi löser saker tillsammans och det är viljan att göra det som kanske är den mest tydliga skillnaden i svensk politik.