Ledare Sydöstran

Välfärd kräver höga skatter

Ledare Sydöstran Artikeln publicerades

Leif Pagrotsky har fått i uppdrag att utreda Socialdemokraternas framtida skattepolitik. Han intervjuades i går i Dagens Nyheter, DN.

Han säger att det inte blir några större förändringar i Socialdemokraternas skattepolitik. Det motiverar han med att svenskarna inrättat sig efter en borgerlig skattepolitik, de skatteregler som gäller sedan flera år. Pagrotsky är dock kritisk till den borgerliga ekonomiska politiken, som inte skapar några jobb. Men denna politik och de villkor den skapat är ett faktum, konstaterar han.

Pagrotskys hållning framstår som uppgiven. De borgerliga regeringarna har ju under sina regeringsår sänkt skattenivån med hundra miljarder kronor per år. Skattekvoten är den lägsta på 35 år. Denna skattesänkarpolitik har bidragit till att öka privata konsumtionen i flera år, medan flera delar av välfärden försämrats. Samtidigt har låneräntorna varit låga, vilket gett billiga bostadslån som ökat värdet på bostäder.

Om räntorna skulle stiga skulle folks privatekonomi stramas åt. Konsumtionen skulle minska, liksom statens intäkter. Den offentliga välfärden skulle få mindre resurser, när skattenivåerna sänkts som de gjorts. Antingen skulle staten då behöva gå med underskott i budgeten på flera procent av bnp (landets varor och tjänster) eller så skulle skatter behöva höjas. Detta för att undvika nedskärningar i välfärden.

Det är de rikaste och de med högst inkomster som fått mest i sänkt skatt de senaste åren. Förmögenhetsskatten, som gav fem miljarder kronor per år, har tagits bort. Bolagsskatten har sänkts med 1,8 procentenhet. Jobbskatteavdragen har gett de med högst inkomster mest i kronor räknat.

Den borgerliga regeringen har även sänkt fastighetsskatten, vilket minskat statens intäkter med flera miljarder kronor per år. En låg avgift har ersatt den skatten. Fastighetsskatt är en vanlig skatt internationellt sett. Det förtjänar att påtalas att en omfattande, trygghetsgivande offentlig välfärd har ett pris i form av ett högt skatteuttag. Det går inte, som borgarna gjort, att sänka skatterna och tro att välfärden kan vara på samma goda nivå.

I utvärderingen av valet 2010 kom Socialdemokraterna fram till att skatter bör diskuteras i ett större sammanhang: vad de finansierar i form av välfärd. Pagrotsky hamnar en bit ifrån denna viktiga välfärd som skatterna ska finansiera i sin intervju i DN.

Robert Sundberg