LO tar tillbaka jämlikheten

Ledare Artikeln publicerades
Marika Lindgren Åsbrink, utredningsstrateg, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och vice ordförande Therese Guovelin presenterade LOs slutrapport av Jämlikhetsutredningen under en pressträff i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT
Marika Lindgren Åsbrink, utredningsstrateg, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och vice ordförande Therese Guovelin presenterade LOs slutrapport av Jämlikhetsutredningen under en pressträff i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Jämlikheten har minskat under många år i Sverige. Men LO-ledningen lovar att utvecklingen med ökade klyftor kan och skall brytas. Om bara politiken läggs om finns möjligheter att Sverige återigen ska bli bäst i världen på jämlikhet.

På onsdagen presenterade LO-ordförande Karl Petter Thorwaldsson organisationens program för jämlikhet. Marika Lindgren Åsbrink har ansvarat för jämlikhetsutredningens slutrapport och Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, har medverkat i projektet. Det var LO-kongressen 2016 som fattade beslutet att göra utredningen.

Utredningen innehåller 115 förslag för ökad jämlikhet. Svensk fackföreningsrörelse har all anledning att gå till botten med varför klyftorna och därmed orättvisorna ökar igen. Det är främst nyanlända, fattigpensionärer och lågavlönade kvinnor som halkar efter.

Den rödgröna regeringen har denna mandatperiod ett samarbete med de två liberala partierna C och L. Dessa partier prioriterar inte jämlikhet.

När värnskatten försvinner innebär det att de mest välbeställda grupperna i samhället gynnas. Tanken från borgerligheten med skattesänkningar är att konsumtionen skall stimuleras och därmed får vi tillväxt och fler jobb.

Det finns en ”nedsippringsteori” hos borgarna att skattesänkningar ger fler jobb på längre sikt. Det är en omstridd teori och det finns inget entydigt belägg för att teorin stämmer.

Redan välbeställda behöver inte öka sin konsumtion. Det är de breda folklagren som använder pengarna för att äta, bo och fira semester. Det är bättre att höja barnbidragen om man vill hålla uppe efterfrågan i ekonomin.

De 115 förslagen för ökad jämlikhet innehåller bland annat högre skatt på kapitalinkomster (räntor, utdelningar och vinster). En mer rättvis skattepolitik behövs.

”Det är politiska beslut som drivit på utvecklingen mot ökade klyftor. Ska utvecklingen brytas behöver arbetstagarorganisationerna bli starkare.”

Skolan måste bli mer likvärdig igen. LO föreslår ”lärfritids” med mer personal och fler aktiviteter som hjälper skolbarnen i skolarbetet. LO-utredningen föreslår att skolpengen tas bort och mer pengar går till skolor i hyreshusområdena.

LO vill få upp tempot i bostadsbyggandet. Ett statligt byggbolag borde bildas för att vanligt folk ska ha råd att bo.

Därtill kommer förslag på att förbättra arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Att göra redan pressade människor fattigare leder inte till att människor blir mer motiverade att jobba.

Otrygghet och lösa anställningar befrämjar inte tillväxten – tvärtom. Det ökar utslagningen.

LO konstaterar att det inte är arbetsmarknadens parter som är orsaken till de ökade klasskillnaderna. Lönebildningen fungerar bra.

Det är politiska beslut som drivit på utvecklingen mot ökade klyftor. Ska utvecklingen brytas behöver arbetstagarorganisationerna bli starkare.

Att lämna facket och tro att högerpopulism och främlingsfientlighet leder till ökad jämlikhet är en illusion.

Här har de fackligt aktiva på arbetsplatserna en viktig uppgift. LO:s program för jämlikhet är till nytta för de fackliga aktivisterna för att börja arbetet med att återta jämlikheten.