Sluta blunda för 250 miljoner migranter

Insändare Artikeln publicerades
EU-migranter sover utanför Stadshuset i Malmö 2015.  Foto: John Alexander Sahlin/TT kod 10510
EU-migranter sover utanför Stadshuset i Malmö 2015. Foto: John Alexander Sahlin/TT kod 10510

Nästan inget väcker starkare känslor än inställningen till invandring, antingen man är för eller emot. I dag räknar man med att det finns mer än 250 miljoner migranter.

Ökade samhällsklyftor, klimatförändringen, befolkningsökningen i framför allt Afrika, krig och konflikter driver på det ökande antal som inte kan överleva på hemorten. De måste hitta någon annan plats i världen, där de kan skapa sig en tillvaro.

Det är ingen lätt sak att göra hos dem, som redan har det skapligt. Vi som lätt blir oroliga av förändringar och främlingar och av naturliga skäl då sätter vårt egna först. Vad skall vi då göra åt dessa 250 miljoner migranter?

Många blundar och tycker att detta är inte vårt problem. Det får någon annan ta hand om någon annanstans. En inställning till problem som ofta slutat med blodig revolution. Även om de rika västländerna har bäst förutsättningar att åstadkomma en hyfsad lösning kan t.ex EU-länderna inte ens enas om en handlingsplan.

Nu har i alla fall FN arbetat fram en plan för reglering av staters skyldigheter vad gäller migranter: ”FN´s kontrakt för säker, välordnad och reglerad migration”. Den skall antas den 10 december 2018 och då skall Sverige skriva på.

Frågan om att införliva denna icke-bindande generalförsamlingsresolution aktualiseras dock först när ramverket är antaget. Vissa stater tycker att vi sköter oss bäst själva och kan inte ens tänka sig en gemensam handlingsplan för reglerad migration. Det gäller för USA och Ungern som inte tänker skriva under.

Bertil Ahnlund, Karlskrona