Vi ska gå före och stödja kurdernas sak

Ledare Artikeln publicerades

Det är dags att skriva historia. Det är dags för ett erkännande av Kurdistan, och Sverige måste vara beredd på att vara först ut med att erkänna landets självständighet.

Olof Palme är bara en av många som länge kämpade för kurdernas rätt till frihet och erkännande. Han satte en solidarisk prägel på frågan om kurderna och problematiserade deras situation och krävde därför att man skulle lyfta kurdernas rättigheter men också erkänna kurderna som ett folk.

Under Göran Perssons regeringstid drev Sverige och Anna Lindh krav på Turkiet att leverera demokratiska reformer för kurderna med respekt för mänskliga rättigheter.

Sverige stod emot att Turkiet blev kandidatland i EU vid en tid när EU-länder tillsammans med USA ville ha in Turkiet i EU. Sverige blev alltså känt som ett kurdvänligt land.

Som en konsekvens av detta solidariska utrikespolitiska agerande blev det svenska engagemanget för kurdernas rättigheter stort. Under s-regeringar ställdes rättigheterna för kurderna på dagordningen

Detta får inte dö ut, vi i Sverige och i arbetarrörelsen måste fortsätta stödja kurdernas rättigheter. Nu i september hålls en folkomröstning i den kurdiska regionen i Irak om just självständighet, något som kurder världen över har längtat efter.

Folkomröstningen kan innebära att kurderna vill utropa sin självständighet och därmed kräva en egen stat. Sveriges roll är därför oerhört viktig om det kurdiska folket vill ha självständighet. Vi måste ställa oss bakom det kurdiska folkets kamp för ett eget Kurdistan.

Men Sveriges roll är inte bara att erkänna Kurdistan, Sveriges roll är också att uppmana medlemsländerna i EU att ta ställning för kurderna. För att Kurdistan ska bli erkänt, måste det finnas fler länder som ställer sig bakom kravet på kurdernas självständighet.