Nyheter

Få hjärtstartare i länet: ”Kamp mot klockan”

Blekinge Artikeln publicerades
Otillräckligt antalet registrerade hjärtstartare i Blekinge, menar Hjärt-Lungfonden.
Foto: Pressbilder
Otillräckligt antalet registrerade hjärtstartare i Blekinge, menar Hjärt-Lungfonden.

Det finns för få registrerade hjärtstartare i Blekinge – i dagsläget är siffran 319.

Länets 160 000 invånare har i dagsläget tillgång till 319 registrerade hjärtstartare, enligt Hjärt-Lungfonden som också menar att alltför många av dessa är felplacerade. Att de inte är där de behövs som bäst.

– Att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp är en kamp mot klockan, för varje minut utan behandling minskar möjligheten till överlevnad med tio procent.

– Snabb hjärt-lungräddning med hjärtstartare är det bästa sättet att rädda den drabbade och förutsätter att hjärtstartare finns nära till hands, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Siffrorna på antalet registrerade hjärtstartare runt om i landet har tagits fram inför ”Restart a heart-day”.

Varje år drabbas omkring 6 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, men tack vare forskning, fler hjärtstartare och bättre HLR-kunskap bland allmänheten har antalet personer som idag överlever ett hjärtstopp femdubblats jämfört med år 2000.

Ändå var antalet framgångsrika livräddaringripanden under förra året bara 638 av de totalt 6 000 fall av hjärtstopp som inträffade utanför sjukhus – och där hjärt-lungräddning påbörjades, enligt Hjärt-Lungfonden.

– Hjärtstartaren är ett fantastiskt forskningsgenombrott som kan ge människor livet tillbaka. Den bör finnas tillgänglig för alla som drabbas av plötsligt hjärtstopp, oberoende av var de bor.

Forskning visar att fler hjärtstartare ökar överlevnadschansen med 70 procent.

Bekymret idag är att bara drygt 16 000 av landets totalt 50 000 hjärtstartare är registrerade.

Dessutom sker 2 av 3 hjärtstopp hemma i bostaden, men bara två procent av alla hjärtstartare finns registrerade i hemmiljön.

– Vi uppmanar fler fastighetsägare, hyresvärdar, föreningar och bostadsområden i Blekinge att skaffa och registrera hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.