Svenskar oroas mer av riskerna med vaccin

Medicin/Hälsa Artikeln publicerades
Färre svenskar än det internationella genomsnittet håller med om påståendet att vacciner är säkra, enligt Wellcome Trusts undersökning. Arkivbild.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Färre svenskar än det internationella genomsnittet håller med om påståendet att vacciner är säkra, enligt Wellcome Trusts undersökning. Arkivbild.

Svenskarnas förtroende för säkerheten vid vaccinering är lägre än det internationella genomsnittet, visar en undersökning.

Folkhälsomyndigheten förklarar en del av misstron med narkolepsiutbrottet efter vaccineringen mot svininfluensan.

Drygt två av tre svenskar, 69 procent, håller med om påståendet att vacciner är säkra, slår den brittiska forskningsstiftelsen Wellcome Trust fast i en undersökning.

Resultatet innebär att Sverige placerar sig lägre än det globala genomsnittet på 79 procent och dessutom intar en bottenplacering bland de nordiska grannländerna, med något fler som motsätter sig påståendet jämfört med danskarna som också befinner sig långt ner.

– Så länge som det ser ut som i dag, att 97 procent av alla barn vaccineras, så är inte siffran någonting som behöver vara farlig eller oroväckande. Däremot är det naturligtvis någonting som vi behöver följa, säger Adam Roth, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

Narkolepsiutbrott kan förklara

Han tror att svenskarnas lägre förtroende för säkerheten kan spåras till utbrottet av narkolepsi efter massvaccineringen mot svininfluensa 2009-2010.

– Kopplingen mellan pandemivaccin och narkolepsi har varit stor i Sverige och Finland jämfört med andra länder. Det har pratats mycket i medierna och i samhällsdebatten om den tydliga biverkan från pandemivaccinet. Det kan ha inneburit att man blivit medveten om att det fanns risker med det, säger Roth.

"Förstår riskerna"

Den lägre andelen kan också handla om att svenskarna är mer pålästa om vaccin och därför förstår riskerna, enligt Roth.

– Att man svarar att man är osäker kan helt enkelt handla om att man har läst på mer och vet att det finns en liten risk, även om den är mycket liten.

TT: Är ni nöjda med siffran?

– Jag tror att det är en siffra som skulle kunna vara bättre, men det viktiga är att man vaccinerar sig vilket vi gör i Sverige, säger Roth.

Inte upplevt sjukdomarna

Förtroendet för säkerheten är dock lägre i Västeuropa som helhet med 59 procent, och ännu lägre i Östeuropa med 40 procent. Frankrike är det land i undersökningen där flest, 33 procent, motsätter sig påståendet att det är säkert att vaccinera sig.

Adam Roth säger att det i Frankrikes fall till viss del kan handla om debatten inom landet huruvida HPV-vaccin ger allvarliga biverkningar, även om uppföljningsstudier inte har kunnat visa på ett sådant samband.

Allra högst förtroende har invånarna i Sydasien och i Östafrika med 95 respektive 92 procent som svarar att vacciner är säkra. Skillnaden mot Europa kan förklaras med en högre förekomst av de sjukdomar som ingår i grundvaccineringen, enligt Adam Roth.

– I många delar av Europa har man haft så pass framgångsrika vaccinationsprogram att man inte har sett och upplevt sjukdomarna, medan de är betydligt mer närvarande i låginkomstländer. Där vill man verkligen ha skyddet som vaccinet ger.

Fakta

Fakta: Nordiska grannländerna och vaccin

Andel i procent som svarar ja på frågan om de håller med om att vacciner är säkra. Andel som inte håller med inom parentes. Mellanskillnaden utgör de osäkra.

Norge: 83 (6)

Finland: 73 (8)

Danmark: 69 (9)

Sverige: 69 (12)

Källa: Wellcome Trust/Gallup

Visa mer...

Fakta

Fakta: Nordiska grannländerna och vaccin

Mätinstitutet Gallup ställde frågor, på Wellcome Trusts uppdrag, till fler än 140 000 personer i sammanlagt 144 länder, bland annat om synen på vacciner.

79 procent håller med om påståendet att vacciner är säkra, 7 procent håller inte med och resterande 14 procent är osäkra.

Förtroendet för säkerheten är lägre i rika än i fattiga länder. Högst förtroende har de tillfrågade i Bangladesh och Egypten med 97 procent. Frankrike sticker ut som det land där störst andel, 33 procent, inte håller med om påståendet.

Frågorna ställdes under tidsperioden april-december 2018.

Källa: Wellcome Trust/Gallup

Visa mer...

Fakta

Fakta: Nordiska grannländerna och vaccin

Den senaste pandemin drabbade Sverige 2009–2010, då en så kallad massvaccinering följde på utbrottet av svininfluensan. 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig på myndigheternas uppmaning.

Det vaccin som användes var Pandemrix. Vaccinet hade tillverkats av läkemedelsföretaget Glaxosmithkline (GSK) utifrån ett så kallat prototypvaccin.

Ganska snart stod det klart att vaccinet ökade risken för barn och ungdomar att drabbas av narkolepsi. Nästan 500 barn och unga drabbades i en av de värsta medicinska skandalerna i svensk historia.

I en rapport från 2013 konstaterade Folkhälsomyndigheten att massvaccineringen räddade livet på cirka 100 svenskar och att den förhindrade 215 intensivvårdsfall och 1 750 slutenvårdsepisoder.

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi drabbas av plötsliga sömnattacker, oftast flera gånger per dag.

Källa: Socialstyrelsen m fl

Visa mer...