Politiker kan tvingas till läsplatta

Olofström Artikeln publicerades

Olofströms kommun är på väg att digitaliseras.
På tisdag väntas beslut tas om att köpa in läsplattor till kommunstyrelsens 26 politiker.
Alla måste därefter lära sig hantera den digitala tekniken.

– Det kommer inte att finnas någon valmöjlighet. Beslutas det om en digitalisering så gäller det alla, säger kommunchef Iréne Robertsson.
Ingen av politikerna kan i så fall fortsätta att använda papper.
Det är något som får Rolf Jönsson (C) att reagera.
Han säger att han inte alls är emot satsningen, men att det måste vara upp till varje politiker om hur de vill ta del av handlingarna.
Han själv är inte särskilt bekväm i den nya tekniken.
Han har därför farhågor om att han vid en övergång inte kan sköta sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Jönsson befarar att det i förlängningen kan bli ett demokratiskt problem om det ställs som krav att alla politiker ska kunna hantera och använda sig av läsplattorna.
– Jag kommer att vara med på utbildningarna men som det känns just nu kommer det bli för mycket krångel för mig. Förändringen måste vara frivillig, säger han.
Läsplattorna till de 26 politikerna och 5 administ- ratörerna väntas kosta 340 000 kronor.
I denna kostnad ingår också utbildning för samtliga.
I samma veva kommer möblerna i kommunstyrelsens sammanträdesrum att bytas ut för att möta den digitala tekniken.
Kostnaden för detta landar på 140 000 kronor.
Förändringen innebär att pappersanvändningen minskar drastiskt.
Men de 70 000 kronor som tryck och utskick kostar täcks inte in i ett inledningsskede.
Anledningen är den programvara som måste köpas in till samtliga maskiner.
Men Iréne Robertsson förklarar att det blir en besparing på sikt när resterande nämnder och fullmäktige går över till det digitala.
– Programvaran behöver ju inte köpas in ännu en gång, säger hon.
Till hösten är tanken att läsplattorna ska börja användas i kommunstyrelsen.
Under 2013 väntas kommunen göra upphandling på ett helt nytt digitalt ärendehanteringssystem.