Flygets lodjur är här

Ronneby Artikeln publicerades

KALLINGE · - Tretton officerare, ett par schäfrar och ett lodjur anlände från F7 till F17 igår.
Flygbasjägarskolan är här.

Lodjuret finns bara på fanan. Det symboliserar det kringströvande förbandet som genomsöker stora områden i jakt på fiender som kan hota flygvapnets verksamhet.
Schäferhundarna däremot är inga symboler, utan ett centralt inslag i flygbasjägarnas verksamhet.
Flygbasjägarna är det vassaste elitförbandet inom flyget, åtminstone på marken. Det är ett jägarförband i likhet med kustjägarna; de känns igen på grön basker med lodjursmärke.
De har funnits på F7 i Såtenäs sedan starten på 80-talet, men i och med det senaste försvarsbeslutet avvecklades all värnpliktsutbildning i Såtenäs, och därmed kom beslutet att flytta flygbasjägarna till F17.
13 av 19 officerare valde att flytta med till Kallinge. Och vid en högtidlig ceremoni välkomnades den nya verksamheten till F17 igår.
- Lodjuret är alltid på vandring mot nya jaktmarker. Vi på F7 är glada över att ha haft er i 22 år, sade chefen för F7, överste Fredrik Hedén som var med vid överlämnandet.
Och F 17-chefen överste Lars Lundell som välkomnade de nya sade att han inte skulle ha synpunkter på den diskussion som föregått flyttbeslutet och välkomnade dem som valt att flytta med.
Han underströk att det här är en ny situation för alla; man kan inte låsa sig vid att "så gjorde vi alltid på F7" och att det kan krävas fingertoppskänsla från alla parter för att hantera det nya läget.
När det efter alla tal kommenderas "Avdelning framåt marsch" reser sig plötsligt de båda schäferhundarna som är med vid uppställningen och ger skall. De hade nog hört de orden förr.
Medan flygbasjägarna marscherar iväg, och det kommenderas höger och vänster om för det övriga F17-folket som stått uppställt, svarar Fredrik Hedén och Lars Lundell på mediafrågor.
- För vår del blir det här en nisch som vi inte haft förut, säger Lars Lundell.
Han berättar att flygbasjägarna inte kommer att synas till särskilt mycket innanför grindarna i Kallinge. De behöver rejäla övningsområden, och kommer ha mycket av sin verksamhet vid F17s övningsfält i Kosta.
- Och vinterövningarna kommer att ligga i Norrland. De rör sig över stora områden, och behöver ha tillgång till orörd mark.
De 13 som följt med från Såtenäs i Västergötland kompletteras med några officerare från F17 och ytterligare några utifrån.
Det första intaget av värnpliktiga sker i januari. 99 har antagits till den här krävande jägarutbildningen.
För en tid sedan utnämndes F17 till Årets bästa förband av Värnpliktsrådet, bland annat för att man arbetat aktivt med jämställdhet och medinflytande för de värnpliktiga.
- De har samma krav på att behandla de värnpliktiga på ett etiskt riktigt sätt. Deras utbildning är tuffare, men ska inte innehålla förnedrande inslag, säger Lars Lundell.
- Den typen av ledarskap finns det ingen plats för idag, understryker Fredrik Hedén från F7, och berättar att det har funnits kvinnor som värnpliktiga i flygbasjägarna, men "tyvärr för få".
Flygbasjägarskolans chef kapten Dan Olsson, tror inte heller att det blir några problem på det sättet:
- Men utbildningsmetodiken skiljer sig. Vi har mycket föregångsmannaskap och ömsesidighet. Vi ställer aldrig högre krav på de värnpliktiga än vad vi själva klarar av.
- Vi jobbar mycket i femmannapatruller, och det ställer höga krav på de värnpliktiga att kunna lösa uppgifter på egen hand.
Han har valt att flytta med till F17, och tycker framför allt att det positiva med det är F17s internationella engagemang. De har deltagit i Swafrapövningar och skulle gärna ut på skarpa uppdrag.
- Vi samarbetar också med kustjägarna i Karlskrona och med K4. Och med den danska Jägarcorpsen, som vi brukar ha en övning tillsammans med varje år.
Av de 13 officerare som valt att flytta med från Västergötland till Blekinge var nog valet lättast för plutonchefen Martin Olsson:
- Jag är uppvuxen i Ronneby och flyttade härifrån 1996. Jag har släkten och kompisar här. Så för mig var det helt rätt att flytta hem igen; perfekt!