Godset får rätt i domstol

Listerby Artikeln publicerades
Mark- och miljödomstolen ger nu godsförvaltningen rätt – även det tredje vilthägnet söder om Förkärla kyrka får byggas.
Foto: Anders Johansson
Mark- och miljödomstolen ger nu godsförvaltningen rätt – även det tredje vilthägnet söder om Förkärla kyrka får byggas.

Godsförvaltningen i Johannishus får rätt i domstol och ges nu klartecken till att anlägga ett vilthägn intill Förkärla kyrka.

Godsförvaltningens planer offentliggjordes 2016 och innebär att ett av Sveriges största hägn för slaktdjur byggs i området söder om Förkärla kyrka, öster om Listerby. Dovhjortar ska hållas i tre olika hägn, som får en sammanlagd yta på 88 hektar. Länsstyrelsen har redan gett klartecken till två av vilthägnen.

Men myndigheten sade nej till ett tredje hägn, söder om kyrkan i Förkärla. Placeringen innebär en ökad risk för vilolyckor på närliggande E 22, menar man.

Johannishus godsförvaltning överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som nu ger godset rätt. Domstolen anser att förvaltningen ”på ett trovärdigt sätt” har redogjort för viltstammens rörelsemönster i området.

Därför kan tillstånd ges för viltfållan utan att det innebär en ökad risk för viltolyckor, skriver mark- och miljödomstolen.

Domen kan överklagas till Mark-och miljööverdomstolen senast den 1 mars.