Han vill rädda avrättningsplats

Sölvesborg Artikeln publicerades

Bygg inte industrier på avrättningsplats. Det menar miljöpartisten Bo Sandqvist.

– När man tog detaljplanen för 15 år sedan på Kämpaslätten gjorde man ett stort misstag. Det var när man skyfflade igen Via Regia, den gamla medeltida infartsvägen till Sölvesborgs stad. De misstagen får man inte göra om nu igen, säger han.
Bo Sandqvist menar att det är viktigt att man slår vakt om stadens medeltida arv och att man modifierar detaljplanen för Kämpaslättens företagsområde.
– Det är vår bestämda uppfattning att dessa historiska element infogas i planen på sina egna villkor, så att de även i en mycket annorlunda omgivning är lätt igenkännbara som historiska objekt, säger han.
Miljöpartiet har tidigare varit motståndare till att ändra detaljplanen, men har svängt i frågan.

Orsaken är att man vill prioritera näringslivsfrågorna och anser att ytterligare livsmedelshandel dessutom knappast är möjlig i stadskärnan och att det inte heller är lämpligt att öka trafikrörelserna i centrum av detta skäl.
– Vi motsätter oss inte att nuvarande plan ändras så att handel med livsmedel och dagligvaror tillåts. Tvärtom tror vi att en livsmedelskedjas etablering kan få följdetableringar och bidra till att utveckla näringslivet i kommunen, säger Bo Sandqvist.
Även boende på Grönadalsvägen har till kommunen kommit in med synpunkter på detaljplaneändringen.

I ett brev kräver de också att man upphäver de planerade industritomterna och tar hänsyn till de kulturhistoriska platserna i området.
De olyckliga offren för den tidens rättskipning begrovs strax söder om Galjelyckan.