Kommunen gör rekordresultat - 34 miljoner i överskott

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Aldrig tidigare har Sölvesborg kunnat visa på ett sådant plus i finanserna som i fjol.
Foto: Jörgen Klinthage
Aldrig tidigare har Sölvesborg kunnat visa på ett sådant plus i finanserna som i fjol.

I oktober i fjol pekade prognosen bli 32 miljoner kronor. Nu visar det sig att resultatet blir bättre än så. Resultatet är 23 miljoner mer än året innan. Orsaken är fler invånare och ökade skatteintäkter.

Man får gå tillbaka till 2013 då årets resultat blev 23,7 miljoner, vilket då var 18 miljoner mer än budgeterat. Men en ökad befolkning innebär också större skatteunderlag och behov av investeringar i skolor och förskolor. Under några år före och efter 2010 har kommunen haft höga investeringsnivåer.

– Det är ett resultat som vi är väldigt stolta över, säger kommunalrådet Heléne Björklund (S).

Vad ska överskottet användas till?

– Det kommer att gå till framtida investeringar, säger Heléne Björklund.

– En ambition är att åter igen bygga upp en socialinvesteringsfond. Den som vi tidigare tagit beslut om för ett par år sedan är nu slut, säger Wille Söderdahl (V).

Det var 2013 som kommunfullmäktige tog beslut om att skapa en social investeringsfond i kommunen. Sociala investeringsfonder är en typ av kommunala fonder för finansieringar olika sociala projekt i ett lokalsamhälle eller kommun.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har under motsvarande period ökat med 49 miljoner kronor.

Av de 67 miljoner som finns budgeterade för investeringar har merparten förbrukats. De största genomförda investeringarna under perioden avser gatuutbyggnad på Kämpaslätten med fem miljoner och inköp för en miljon av inventarier på Gerbogården och inte minst nybygget och ombyggnaden av Falkviksskolan.

fakta

2012 blev resultatet 14,5 miljoner.

2013 blev resultatet 24 miljoner.

2014 blev resultatet minus 15 miljoner.

2015 blev resultatet 10 miljoner.

2016 blev resultatet 11 miljoner.

Visa mer...