Så mycket tjänar din politiker

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
8 bilder
Foto:Gunnel Persson

Här är Sölvesborgs bäst betalda kommunpolitiker. Åtta på elva-i-topplistan är Socialdemokrater. Sex av dem är heltidspolitiker.

Sölvesborgs kommunalråd Heléne Björklund (S) har ett arvode på 715 000 kronor. Lägger man till sociala avgifter, 31,41 procent, hamnar kostnaden för skattebetalarna på drygt en miljon kronor per år.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson (S) har ett arvode på 357 000 kronor och omsorgsnämndens ordförande Roine Olsson 285 000 kronor.

Daniel Berg får ut 390 000 kronor för sina tre uppdrag som förste vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i personalutskottet och ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden.

Roine Olsson får ut 282 000 kronor för sitt uppdrag som ordförande i omsorgsnämnden. Han är en av kommunens sex heltidspolitiker och har förutom sitt uppdrag i omsorgsnämnden även uppdrag som ordförande i energibolaget och ordförande i kyrkorådet.

Jeppe Johnsson (M) kan kvittera ut 142 000 kronor som kommunstyrelsens andre vice ordförande, utöver detta har han även arvode som revisor i Sveriges kommuner- och landsting och en riksdagsledamots pension.

Även Viveka Olofsson har förutom sitt uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande även ett tungt uppdrag som ordförande i Sölvesborgshem.

Louise Erixon har förutom sitt arvode i kommunstyrelsens arbetsutskott två halvtider som politisk sekreterare i landstinget och i Gävle. Arvodet för ett kommunfullmäktigesammanträde är 894 kronor per gång och det oavsett sammanträdets längd. Ersättning för kostnader barntillsyn uppgår till max 300 kronor i timmen. Kostnaden för kommunfullmäktige uppgår till 1,1 miljoner kronor.

Samtliga politikerarvoden i Sölvesborgs kommun är knutna till kommunalrådsarvodet, som i sin tur beräknas efter den genomsnittliga löneökningen för samtliga kommunalt anställda under året före.