Sextimmarsdag kan lösa krisen

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Under en längre tid har individ- och familjeomsorgen haft svårt att rekrytera socionomer. Under de senaste två åren har man betalat runt 10 miljoner kronor för konsulttjänster.
Foto:Henrik Montgomery/TT
Under en längre tid har individ- och familjeomsorgen haft svårt att rekrytera socionomer. Under de senaste två åren har man betalat runt 10 miljoner kronor för konsulttjänster.

Sextimmarsdag för socionomer är ett förslag som kommunen laborerar med för att minska personalomsättningen.

– Sextimmarsdag är ett av många förslag som vi laborerat med för att rekrytera och för att bli en attraktiv arbetsgivare, säger utbildningschef Martin Eksath.

Han betonar att det inte finns några beslut, utan att det endast är ett av flera förslag som man diskuterat och en strategi för att rekrytera och behålla socionomer. Alternativt att man i stället för minskad arbetstid har flexibla arbetstider eller skiftscheman som ger möjlighet till mer återhämtning

Östersund, Sundsvall, Vingåker. Det är bara några exempel på kommuner som testar sex eller sju timmars arbetsdag inom socialtjänsten. Och ännu fler kommuner överväger att följa deras exempel. Arboga: Undersöker förutsättningarna för att starta ett försök med sex timmars arbetsdag för all myndighetsutövande personal.

I Enköping får socialsekreterare inom barn och familj på försök sex timmars arbetsdag med heltidslön under detta år. I Arboga går man ett steg längre och undersöker förutsättningarna för att starta ett försök med sex timmars arbetsdag för all myndighetsutövande personal.

Sextimmarsdag har varit ett sätt att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare och minska sjukskrivningarna.

Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar också att sex timmars arbetsdag har en positiv inverkan på stress, sömn och sömnighet. I studien ingick 580 heltidsanställda inom offentlig sektor, däribland socialsekreterare. 354 fick arbeta sextimmarsdagar i 18 månader och de övriga jobbade vidare på heltid.

Under en längre tid har individ- och familjeomsorgen haft svårt att rekrytera socionomer. Under de senaste två åren har man betalat runt 10 miljoner kronor för konsulttjänster. Men barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson är förhoppningsfull inför framtiden:

– Vår ambition är att nästa år inte ha någon inhyrd personal, säger han.

I sin rapport konstaterar revisorerna att personalomsättningen inom avdelningen barn och ungdom på individ- och familjeomsorgen varit mycket hög. Av tio handläggare inom enheten har ingen av dem arbetat där mer än tre år. Därav den höga andelen konsulter som nämnden anlitat. Under tiden som revisorerna gjort sina intervjuer var fem stycken inhyrda konsulenter på avdelningen Kostnaden för konsulter under 2016 uppgick till 4,3 miljoner kronor.

Som ett led i att hantera denna problematik diskuteras i dag drastiska åtgärder inom verksamheten. Dels Diskuteras sextimmars arbetsdag och rejäla fortbildningspengar till dem som är anställda. Det finns dock ingen officiell åtgärdsplan vad gäller åtgärdsfrågan, slår revisorerna fast.

Ärendena har ökat, samtidigt som det är svårt att hitta personal. I dag har förvaltningen fyra konsulter inne och efter oktober är de två och målsättningen är att inte ha någon efter årsskiftet.