TT-Inrikes

Fortsatt ökning av paracetamolförgiftning

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Förgiftningsfallen av paracetamol har inte minskat sedan Läkemedelsverkets försäljningsstopp av värktabletterna i vanliga butiker. Under förra året fick Giftinformationscentralen ta emot åtta procent fler samtal om misstänkta förgiftningar.(TT)

Sedan avregleringen av apoteksmonopolet har det varit möjligt att köpa de flesta receptfria läkemedel utanför apoteken. Men paracetamol i tablettform, som de vanliga värktabletterna Alvedon och Panodil, har inte funnits i varken mataffärer eller mackar sedan 2015.

Anledningen är att Läkemedelsverket kunde se en kraftig ökning av förgiftningsfall sedan det blev möjligt att handla tabletterna i vanliga butiker. Framför allt handlade det om unga kvinnor som medvetet överdoserade som ett självskadebeteende.

Eftersom Läkemedelsverket misstänkte att det rörde sig om en impulshandling valde myndigheten att införa ett försäljningsstopp på tabletterna och sedan den 1 november 2015 har det inte varit möjligt att handla läkemedlet utanför apoteken.

– Det här var en av de åtgärder som vi som myndighet kan ta till för att se om det har någon effekt eller inte. Vi följer upp det beslut som vi har fattat och tar ett ansvar för att göra det, säger Eva Arlander, enhetschef för läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket.

Fortsätter att öka

Men någon markant skillnad sedan försäljningsstoppet kan varken Läkemedelsverket eller Giftinformationscentralen se. Under förra året ökade antalet samtal till Giftinformationscentralen om misstänkta förgiftningsfall med över åtta procent .

– Ökningen finns fortfarande där. Men om ökningen hade varit ännu högre utan försäljningsstoppet är omöjligt att säga, säger Markus Tellerup som är apotekare vid Giftinformationscentralen och tillägger:

– Att tillgången har betydelse råder det väl ingen tvekan om. Sedan är frågan hur stor betydelse det faktiskt har.

Sedan 2010 fram till i dag har antalet samtal om paracetamolförgiftning ökat med 70 procent. Framför allt rör det som om unga vuxna mellan tjugo till trettio år. Kvinnor är överrepresenterade i statistiken.

Följer upp sitt beslut

Läkemedelsverket arbetar nu med ett uppföljningsprojekt där bland annat antal rapporterade förgiftningsfall, patientdata och försäljningssiffror samlats in. Resultatet kommer att finnas efter sommaren och innan dess är det inte möjligt att utvärdera åtgärden.

– Hade den ökningen varit större om vi inte dragit in paracetamol från detaljhandeln? Den frågan har vi tyvärr inte svar på. Men vi ska sammanställa all tillgänglig data som sammantaget blir till den helhetsbild som vi eftersöker, säger Eva Arlander.