TT-Inrikes

Mässling: Större komplikationsrisk för barn

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Mässling är en svår och smittsam sjukdom. Den som inte kan få fram information om sitt eget vaccinationsskydd kan vaccinera sig för säkerhets skull, anser epidemiologen Tiia Lepp. Vilka grupper har störst anledning att vara oroliga för mässlingsutbrottet i Göteborg?(TT)

Vilka grupper har störst anledning att vara oroliga för mässlingsutbrottet i Göteborg?

– Främst är det de som har vistats på mottagningar där de som insjuknat hittills har sökt vård, framför allt de som inte är vaccinerade och inte har haft mässling, säger Tiia Lepp, som är utredare och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Vilka är särskilt känsliga för mässling?

– Den största gruppen ovaccinerade är barn under 18 månader. Bland små barn är det också lite vanligare att drabbas av komplikationer. Sedan är det personer som har sjukdomar som gör att deras immunförsvar är nedsatt, för dem kan mässling vara väldigt farligt.

Varför är mässling farligt?

– Det är en svår sjukdom och den är väldigt smittsam. Sjukdomen i sig är allvarlig och besvärlig och sedan kan den ge komplikationer, som lunginflammation eller öroninflammation och i sällsynta fall kan man drabbas av hjärninflammation.

Hur vanligt är det att någon dör till följd av mässling i Sverige?

– Vi känner till ett fall från 2013, då en man som hade en bakomliggande sjukdom som gjorde att hans immunförsvar inte fungerade som det skulle dog av komplikationer till mässlingen. Men före det har det inte varit dödsfall i Sverige på länge.

Är det vanligt med bestående följder?

– Det är i så fall om man skulle få hjärninflammation. Det blir ungefär ett fall av hjärninflammation per tusen insjuknade.

Vilka symptom ska man reagera på?

– Det säkraste symptomet är utslagen som är ganska typiska för mässling, men redan innan man får dem har man hög feber, hosta och irriterade ögon, kanske. De första symptomen är väldigt lika förkylning. Utslagen kan dröja två till fyra dagar.

Vad ska man göra om man är rädd för att ha drabbats av mässling?

– Då ska man först kontakta 1177. Om man har tänkt åka till någon mottagning så ringer man innan man åker in, så att de kan ta hand om eventuellt smittsamma patienter på rätt sätt. Man ska absolut inte sätta sig i väntrummet.

Hur stor del av alla som bor i Sverige är ovaccinerade?

– Man kan inte ange någon siffra. Men generellt, eftersom det inte förekommer någon smittspridning i Sverige, anses det att det ska vara minst 95 procent som är immuna, men det kan vara fler.

Vad händer om många nu plötsligt vill bli vaccinerade? Är det risk för brist?

– Det är varje vaccinationsmottagning eller landsting som står för inköp. Det finns inga nationella lager, så det är en fråga som bara leverantörerna kan svara på.

Vad ska man göra om man inte vet om man har haft sjukdomen och inte vet om man har blivit vaccinerad?

– Journaler kan vara sparade hos kommuner eller landsting om det inte var alltför länge sedan. Man kan göra lite detektivarbete, men kommer man inte fram till någonting så är det bra att vaccinera sig.

Hur snabbt blir man skyddad av vaccinet?

– Det tar en tid innan man får skyddet, men har man varit i kontakt med någon som är smittsam och blir vaccinerad inom tre dygn så hinner vaccinet att verka snabbare än själva smittan. Inkubationstiden är mellan 7 och 18 dagar.

Hur vanligt är det med mässlingsutbrott i Sverige?

– Det är relativt ovanligt, men varje år händer det ändå att någon kommer hem med smittan från utlandsresa och sedan sätter sig i väntrum på vårdcentralen eller akuten och det blir enstaka följdfall i Sverige. Utbrott med tio eller fler fall, de är inte så vanliga. I början av förra året var det spridning i Stockholm, jag tror att det var tolv fall, och 2013 var det ett utbrott med totalt 17 fall i Stockholm och Uppsala.

Hur går smittspridningen till?

– Det är droppsmitta och den hänger kvar i luften upp till två timmar efter att den som smittar har lämnat rummet. Mässlingsvirus är väldigt duktiga på att hitta dem som är oskyddade.

Hur ska småbarnsföräldrar i Göteborgsregionen agera? Ska man undvika att sätta sig i ett väntrum med sitt pyttelilla barn?

– Egentligen bedöms risken lokalt och om det blir aktuellt i något område att vaccinera barn tidigare än vid 18 månaders ålder så är det beslut som tas regionalt. Annars är uppmärksamheten kring mässling på hög nivå och man försöker verkligen se till att personer med symptom tas omhand på ett säkert sätt. Det är fortfarande relativt få fall än så länge, så risken för en smittspridning i samhället är inte så stor.

Är risken är högre inom sjukvården?

– Så är det ju, det är dit alla sjuka söker sig.