Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Innehåll från SPARBANKEN I KARLSHAMN

Sparbanken i Karlshamn: ”Så preppar du din ekonomi om kriget kommer”

Att preppa med färskt vatten, nödradio och filtar inför en akut kris har blivit något av en folkrörelse. Men när det gäller den egna ekonomin och banksystemet känner många svenskar stor oro. Enligt en ny undersökning har sex av tio inga kontanter hemma och ännu fler oroar sig över vad som händer med deras pengar i en kris- eller krigssituation.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Det finansiella systemet är av stort intresse för aktörer som vill Sverige illa. Cyberattacker, desinformation, infiltration och sabotage är hot som blivit vardagsmat på senare tid.

– Vi ser att människor är oroliga över det de upplever som sårbart. Man känner en oro över möjliga dataintrång och vad som händer om internet eller elen inte fungerar. Det finns även en rädsla för att pengar försvinner. Detta är viktiga frågor som tas på stort allvar i finansbranschen och vi banker behöver tillsammans ytterligare tydliggöra vad som görs för att trygga kundernas pengar, säger Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

Han refererar till den färska undersökningen “Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn”, som gjorts på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund.

”Vi kommer att skapa ytterligare en ny mötesplats för våra kunder på Östra Piren”
– Vi banker behöver tillsammans ytterligare tydliggöra vad som görs för att trygga kundernas pengar, säger Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.
– Vi banker behöver tillsammans ytterligare tydliggöra vad som görs för att trygga kundernas pengar, säger Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

Den visar att mer än hälften av svenskarna, 55 procent, inte känner tilltro till att banksystemet skulle fungera i en krissituation. Åtta av tio anser att digitaliseringen av bankerna kan ge upphov till problem i kristid.

Fysiska bankkontor är en trygghet som en majoritet av dem som deltog i undersökningen efterlyser. 57 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ha ett fysiskt bankkontor i sin hemstad. I åldersgruppen 18–25 år är det ännu fler, 65 procent, som tycker att det är viktigt med ett bankkontor nära sig.

– Många ser det fysiska mötet med banken som en trygghet. För oss banker är det viktigt att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet genom ett starkt samspel mellan digitala kundkanaler och fysiska bankkontor. I vårt område blir de fysiska bankkontoren allt färre. Under året kommer vi att skapa ytterligare en ny mötesplats för våra kunder på Östra Piren. Vi på Sparbanken i Karlshamn vill satsa i vårt närområde där kundupplevelsen och det personliga mötet är i fokus, säger Per Richardsson.

”Du ska ha tillräckligt med kontanter hemma för att klara dig en vecka”

Oron för vad som händer med ekonomin i akuta krissituationer gäller inte bara bankerna utan även den egna beredskapen. Undersökningen visar att svenskarnas finansiella beredskap är svag. Endast en av fem känner sig finansiellt förberedd och drygt två av tre behöver mer information kring hur de kan förbereda sig.

Trots att så många som sju av tio svenskar är oroliga över vad som skulle hända med deras pengar, är det endast 20 procent som anser att de är förberedda om krisen kommer.

Sex av tio uppger att de inte har några kontanter hemma. Av de 40 procent som har kontanter hemma har sex av tio mindre än 2 000 kronor.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att du ska ha tillräckligt med kontanter hemma för att klara dig en vecka utan samhällets hjälp, till att köpa mat, drivmedel och medicin. Det är ett budskap som få har tagit till sig enligt undersökningen, säger Katarina Nilsson, chef för Privatmarknad på Sparbanken i Karlshamn.

–  Du ska ha tillräckligt med kontanter hemma för att klara dig en vecka utan samhällets hjälp, till att köpa mat, drivmedel och medicin, säger Katarina Nilsson på Sparbanken i Karlshamn.
– Du ska ha tillräckligt med kontanter hemma för att klara dig en vecka utan samhällets hjälp, till att köpa mat, drivmedel och medicin, säger Katarina Nilsson på Sparbanken i Karlshamn.

Lågt förtroende för det finansiella systemet i kristider

Nyligen genomförde Sparbankernas Riksförbund en undersökning om det finansiella systemet i allmänhet och dess möjlighet att klara kriser i synnerhet. Då kom man bland annat fram till följande:

– Endast 1 av 5 anser att de är finansiellt förberedda inför en kris/krigssituation.

– 7 av 10 har behov av mer information om hur de ska förbereda sig finansiellt inför en kris/krigssituation.

– 55 procent av svenskarna känner oro för att banksystemet inte skulle fungera i en krissituation.

– 57 procent av svenskarna vill ha ett fysiskt bankkontor på sin ort.

– De flesta är positiva till digitaliseringen av bankerna, men över 80 procent tror att digitaliseringen är ett problem i kris/krigstid.

– 6 av 10 har inte kontanter hemma som krisberedskap och av de som har det har de flesta under 2 000 kronor.

Undersökningen Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn genomfördes av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund. Ett representativt slumpmässigt urval av svenskar, 1037 personer i åldern 18–80 år, svarade. Undersökningen genomfördes i november förra året.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se