Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Berättigad oro för smitta hos personalen

Personal i äldreomsorgen går i Sydöstran 25 april ut med sin oro för att smitta den riskgrupp de ska skydda. Chefen på äldreförvaltningen ger i sitt svar intrycket att personalens oro är irrationell utan att rent ut säga det. Vi har bra rutiner, påstår hon.
Publicerad 27 april 2020
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer är otillräckliga, anser Ulf Bjerén. På bilden Tomas Lindén, Socialstyrelsen, Johanna Sandwall, krisberedskapschef Socialstyrelsen Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten och  Svante Werger, särskild rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under en av Folkhälsomyndighetens dagliga pressträffar.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer är otillräckliga, anser Ulf Bjerén. På bilden Tomas Lindén, Socialstyrelsen, Johanna Sandwall, krisberedskapschef Socialstyrelsen Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten och Svante Werger, särskild rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under en av Folkhälsomyndighetens dagliga pressträffar.Foto: Pontus Lundahl/TT

Men personalens oro är förnuftig. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är dessvärre otillräckliga för att skydda de som vårdas (och personalen) eftersom de bygger på felaktiga premisser: Att smitta väsentligen överförs först vid manifest sjukdom och att det går att tillämpa social distansering, två meters avstånd, i vården för att förebygga smittspridning.

Alla med minsta insikt i den praktiska verkligheten förstår att det i vårdsituationer är omöjligt att hålla distans. Personal kommer nära den de hjälper.

Annons

Det är nu klarlagt att smitta sprids via asymtomatiska smittbärare och att coronaviruset, likt många vanliga förkylningsvirus, rentav smittar mest dagen innan symtom visar sig samt på insjuknandedagen. Coronaviruset är en droppsmitta som kan överföras inte bara vid hosta och nysningar utan också vid samtal.

Slutsatsen bör vara att alla som inte haft sjukdomen eller dokumenterat har antikroppar mot den kan vara smittbärare och att i nära vård av patienter bör alla vårdgivare använda skyddsmedel.

Folkhälsomyndighetens bristande rekommendationer har medfört att det finns denna väg för smitta via personalen in i äldrevården. Det är sannolikt en viktig förklaring till de i relation till grannländer höga dödstalen i Sverige.

Årtionden av social nedrustning, underfinansiering och privatisering, anställningsformer som motverkar att personal stannar hemma vid sjukdom, bristande utbildning, dålig lagerhållning är också viktiga faktorer som gett sämre utgångsläge för bekämpning av pandemin och som bör framhållas, men som jag i denna artikel inte har utrymme att ta upp.

Tyvärr har Folkhälsomyndigheten låst sig i felaktiga bedömningar. Auktoritetstro är som vanligt en skyddsbarriär för myndigheter att ta betäckning bakom. Därför bör påpekas att en stor del av forskarvärlden är kritisk mot myndighetens agerande vilket förts fram i en debattartikel av 22 forskare 14 april i DN. I en intervju i TV4, Malou efter tio, får professor Björn Olsen utveckla kritiken. Intervjun är mycket lärorik.

Att skydda de äldre var den viktigaste uppgiften. Med det har vi misslyckats, konkluderar Björn Olsen. Men i Blekinge har vi ännu inte sett toppen i smittspridningen så här finns tid att korrigera bristerna och därmed rädda liv.

Ulf Bjerén

Annons
Annons
Annons
Annons