Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Corona visar behovet av obligatorisk a-kassa

I ljuset av den krisande ekonomiska situationen för många företag och verksamheter till följd av coronasmittan har frågan om a-kassan blivit mer aktuell än någonsin – inte minst för de som drabbats hårdast av krisen.
Publicerad 13 april 2020
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Bland dessa ser vi inte minst servicesektorn, som exempelvis hotell och restaurang. Där hör det inte till ovanligheten att de anställda arbetar under mer osäkra förhållanden; exempelvis i form av timanställning, säsongsanställning, projektanställning eller vikariat. Vid potentiell nedgång i konjunkturen är det personer med dessa anställningsformer som först förlorar sina arbeten.

Det är för situationer som dessa som a-kassan är av enorm vikt. Om man av någon anledning skulle förlora jobbet finns ett skyddsnät som hjälper människor att bibehålla sin försörjning tills man hittar ett nytt arbete.

Annons

Trots att a-kassan utgör en så pass viktig del av Sveriges välfärdssystem är det fortfarande många som inte får ta del av den. Faktum är att ca 30 procent av alla löntagare i Sverige inte är med i någon a-kassa, och av de som är arbetslösa är det enbart ca 25 procent som har rätt till den.

Att en arbetslös saknar ersättning är inte enbart ett problem för den enskilde, utan även för samhället i stort. Den som blir arbetslös tvingas söka försörjningsstöd, vilket lägger ytterligare ekonomisk börda på redan hårt ansatta kommuner.

Efter att coronasmittan började få konsekvenser för ekonomin och näringslivet valde regeringen nyligen att presentera en rad åtgärder för att bistå de som nu riskerar att förlora sitt arbete. Detta är välkommet och nödvändigt - men inte tillräckligt.

Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om att den nuvarande formen av arbetslöshetsförsäkring måste reformeras. Vi vill se en avgiftsfri a-kassa tillgänglig för alla, och som solidariskt finansieras via skattesedeln. Det är inte rimligt att människor hamnar på ruinens brant enbart för att de förlorar jobbet.

I dagsläget finansieras a-kassan redan till 90 procent av skattemedel, vilket de facto innebär att alla som förvärvsarbetar bidrar till systemet. Då är det också fullt rimligt att alla också ska omfattas av försäkringen.

Om Sverige även fortsättningsvis ska kallas sig ett välfärdsland bör vi införa en a-kassa för alla landets löntagare.

Magnus Persson (SD)

Arbetsmiljöpolitisk talesperson och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

Alexander Christiansson (SD)

Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

Annons

Christopher Larsson (SD)

Gruppledare Karlskrona

Annons
Annons
Annons
Annons