Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Är tysk energipolitik bra?

Tyskland har haft ambitionen att ersätta fossila bränslen och kärnkraft med förnybar energi sedan slutet på 1900-talet.
Publicerad 1 februari 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Angela Merkel, förbundskansler som kunde räkna.
Angela Merkel, förbundskansler som kunde räkna.Foto: Markus Schreiber

Efter att Fukushimas reaktorer havererat skyndades kärnkraftsavvecklingen på av Angela Merkel. ”Jag är fysiker. Jag kan räkna.” Påstås hon ha sagt vid en avgörande möte i diskussionen om sannolikheten för haverier och deras kostnaderna i det tätbefolkade Tyskland.

Tysklands energipolitik har kostat hushållen mycket pengar. Tyskarna har betalat för att subventionera sol- och vindkraft under den tid dessa var dyrare än konventionell elproduktion. Enligt en träffsäker förutsägelse av den svenska professorn Claes-Otto Wene ledde detta till att sol- och vindel nu är det billigaste sättet att få ny elproduktion i huvuddelen av världen.

Annons

Ändå är det många som tycks förtjusta av att kritisera Tyskland. En svensk partiledare citerades nyligen i Dagens industri med påståendet:

”Titta på Tyskland: avvecklad kärnkraft, Europas högsta elpriser, ökande utsläpp inte minskande, och beroende av rysk gas. Den vägen vill inte jag att Sverige ska gå.”

Det är riktigt att man successivt stängt kärnreaktorer. Nu har man bara tre kvar. Men är det sant att man har Europas högsta elpriser?

När Tyskland införde lagstiftningen om förnybar energi år 2000 var Tyskland nettoimportör av el från andra länder i Europa. Tyska elpriser var högre och grannländerna sålde till Tyskland. Sedan dess har Tyskland varit nettoexportör därför att elen i Tyskland varit billigare.

Däremot har man skatter och avgifter som hushållen elkunderna betalar till andra i Tyskland som gör att kunderna betalar mer än i andra EU-länder. Men nu är elproduktionen billig man kan fortsätta att bygga ut sol- och vindel utan subventioner.

Under slutet av 2021 när elpriserna i Europa steg kraftigt därför att gaspriset ökade hade Frankrike högre elpris än Tyskland varje dag. Den 1 december var priset ungefär tre gånger högre, Den sista december nästan 10 gånger högre i Frankrike. Däremellan var skillnaden mindre. Men Frankrike importerade ofta flera tusen MW från Tyskland.

Sverige har under samma period haft ännu lägre priser och varit nettoexportör till Tyskland. Men det är inte till Tyskland som Sverige exporterar mest till. Det är inte Tyskland som drivit upp elpriset i Sverige mest. Det land som importerat mest el från Sverige under de senaste åren är Finland. Medan Tyskland importerat några enstaka TWh och Finland importer mer än 15 TWh per år i medeltal sedan 2015, 2021 importerade Finland mer än 10 gånger mer än Tyskland.

Har utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ökat i Tyskland? År 2000 var koldioxidutsläppen från fossila bränslen drygt 850 miljoner ton, år 2020 nere i 605 miljoner ton. Det är en minskning med 29%. Sverige har under samma period minskat utsläppen med mindre än 20%.

För att minska utsläppen av koldioxid har man minskat den fossila elproduktionen. Men man har minskat användningen av kol så mycket att man ändå har ökat gasanvändningen för elproduktion. Det kan beskrivas som ett ”beroende” av gas som till stor del är köpt från Ryssland.

Tyskland har gjort stordåd genom att få ner kostnaden för sol- och vindel i världen. Man har lyckats att samtidigt minska användningen av fossila bränslen och kärnkraft. Men allt de gjort är inte rätt.

”Tyskland har gjort stordåd genom att få ner kostnaden för sol- och vindel i världen. Man har lyckats att samtidigt minska användningen av fossila bränslen och kärnkraft.”
Tomas Kåberger
Annons

Vi bör använda andras erfarenheter för vår energipolitik. Men den förtjänar en nyanserad beskrivning.

Tomas Kåberger, fysiker, professor på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten

Annons
Annons
Annons
Annons