Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Avverka - och föryngra

Svar på insändare från Skogssällskapets företrädare Carl-Johan Bergman och Calle Nordqvist artikel i Sydöstran den 9 maj:
Skogen • Publicerad 12 juni 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skog: En bra rock när det blåser.
Skog: En bra rock när det blåser.Foto: Ingemar Lönnbom

De faller nu in i en ökande mängd röster som bortser från skogens ekonomiska betydelse för landet Sverige och den enskilde skogsägaren.

Att äga skog är en rikedom av flera skäl utöver de ekonomiska. Men grunden är att du kan hämta försörjning i ditt företagande och förvaltande av skogen.

Annons

Min far sade alltid att det är en bra rock att ha när det blåser. Med det menade han att där fanns en ekonomisk försäkring om annat i lantbruket gick dåligt eller vid större investeringar.

Många skogsägare gick ihop och startade Södra Skogsägarna, ekonomisk förening för att säkra avsättning för sin skog. De byggde upp massaindustrier och sågverk med pengar som de själva satsade. De tog ekonomiska risker. Självklart har då ägarna ett starkt skäl att se till att tillräcklig råvara finns.

Detta är en kort historiebeskrivning som kan fyllas med än mer information om bakgrund och betydelse för landet och skogsägarna.

Detta är något som Calle och Carl-Johan helt bortser från. De framställer det som helt oväsentligt med ekonomiskt netto i skötseln.

De har ingen tilltro till de skogsbruksplaner som är upplysningar om din fastighets innehåll som också anvisar områden som är skyddsvärda.

Utöver vårt stora bidrag till landets ekonomi genom engagerat ägande tar vi en massa andra hänsyn, energi, miljö, kultur, biologisk mångfald, fri rörlighet i skog och mark genom den fantastiska allemansrätten.

Vi planerar långsiktigt och tar en mängd hänsyn utan de pekpinnar som nu haglar över skogsägarna från EU, partier, miljögrupper och aktionsgrupper.

Jag och de värderingar jag bär med mig bygger på eget ansvar och god skötsel för framtida generationer. Ingen, jag upprepar ingen kan leva på andras åsikter om att något är fult och annat är vackert. De bestämmer inte över min skötsel av min och min familjs skog.

”Min far sade alltid att det är en bra rock att ha när det blåser. Med det menade han att där fanns en ekonomisk försäkring om annat i lantbruket gick dåligt eller vid större investeringar.”
Rolf Jönsson

Det är också så att många idag som äger skog inte har samma ekonomiska beroende av skogen eftersom de har andra arbeten som ger ekonomisk trygghet. De kan och är fria att välja prioriteringar som är viktiga för dem.

Det är det som ägande handlar om, att du har stor frihet att bruka din fastighet efter egna idéer och behov. Det viktiga vi har att följa är att vi säkerställer skoglig föryngring när vi avverkar. Oavsett vilken metod vi väljer. För min del och de marker jag har så fungerar trakthyggesbruk bra.

Annons

Skogssällskapets talespersoner brister i historisk kunskap och i hur stor ekonomisk betydelse skogen har för Sveriges framtid

Rolf Jönsson, Skogsägare i Nybygden

Annons
Annons
Annons
Annons