Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Blekinge har inget Barnahus

De allra flesta barn i Sverige har idag tillgång till Barnahus, men det finns fortfarande regioner vars invånare inte hör till något Barnahus. Blekinge är en av dessa.
Region Blekinge • Publicerad 4 juli 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det behövs ett Barnahus som hjälper barn som behöver stöd. Även i Blekinge.

Under snart tre år har barn i Blekinge inte haft tillgång till något Barnahus, efter att befintliga Barnahus i Karlskrona och Karlshamn lagts ner. Detta måste ändras. Alla barn har rätt till likvärdiga insatser på likvärdiga Barnahus. Det gäller även barnen i Blekinge.

Barn som har utsatts för brott behöver träffa många olika professionella, inom socialtjänst, polis och åklagarväsen och ofta även hälso- och sjukvård. För att processen ska bli så barnvänlig som möjligt finns Barnahus där barnet ska kunna träffa alla berörda personer på en och samma plats i stället för att slussas runt mellan olika verksamheter.

Annons

Rädda Barnens rapporten ”Mellan stolarna: Barn som har utsatts för våld och inte får hjälp att må bra igen – Ett dubbelt svek” visar stora brister för våldsutsatta barns tillgång till skydd, stöd, vård och behandling. Rapporten visar på stora skillnader vad gäller tillgången till Barnahus.

Barnahus behöver finnas i hela Sverige och de insatser som ges där behöver vara lika över landet. Barnets rätt till information och delaktighet genom processen behöver garanteras. Alla barn och familjer ska också erbjudas krisstöd på Barnahus. Ibland ges krisstöd endast till de vuxna runtomkring barnet, men det är viktigt att även erbjuda krisstöd direkt till barnet.

Eftersom det inte finns någon nationell styrning och bindande riktlinjer är det upp till varje Barnahus hur verksamheten organiseras. Detta innebär till exempel att det är upp till varje Barnahus att bestämma hur barnet ska ges information och av vem. Variationerna är därför stora.

På en fjärdedel av landets Barnahus erbjuds i dagsläget inget krisstöd alls. Det är oacceptabelt.

”Barnen i Blekinge kan inte vänta längre. Rädda Barnen vill se att det inrättas ett Barnahus av hög kvalitet som kan säkerställa att barns behov av skydd, stöd och behandling tas omhand på ett barnvänligt sätt inom en snar framtid.”
Rädda Barnen i Blekinge

Rädda Barnen ser behov av en nationell styrning av Barnahus för att säkerställa att alla barn får likvärdiga insatser.

Ett första steg är att se till att det över huvud taget finns ett Barnahus att tillgå. Rädda Barnen i Blekinge har läst alla protokoll från LSVO (ledningssamverkan vård och omsorg, PSVO (politisk samverkan vård och omsorg) och samverkansgruppen Att växa upp sedan början av 2022, och ser att det finns ambitioner till ett gemensamt Barnahus i Blekinge. Dock så ser vi också att viktiga beslut drar ut på tiden!

Barnen i Blekinge kan inte vänta längre. Rädda Barnen vill se att det inrättas ett Barnahus av hög kvalitet som kan säkerställa att barns behov av skydd, stöd och behandling tas omhand på ett barnvänligt sätt inom en snar framtid.

Eva Bergström, ordförande Rädda Barnen Karlshamn

Tim Andersson, ordförande Rädda Barnen Karlskrona

Ingrid Karlsson, ordförande Rädda Barnen Olofström

Annons

Gurli Lindvall, ordförande Rädda Barnen Sölvesborg

Jeanette Wessman, ordförande Rädda Barnen Ronneby och distrikt Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons