Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Blekinge ständigt på undantag

Under helgen gick Vänsterpartiets 44:e kongress av stapeln. Beslut togs om valplattformen, alltså vilken politik Vänsterpartiet går till val på 2022.
Publicerad 6 februari 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiets Emma Hillborn, en av blekingedelegaterna på vänsterpartiets kongress.
Vänsterpartiets Emma Hillborn, en av blekingedelegaterna på vänsterpartiets kongress.Foto: privat

En viktig och återkommande debatt var hur klimatpolitiken ska lyftas. Att klimatet är vår tids ödesfråga och att Vänsterpartiet är ett klimatparti är alla vänsterpartister tacksamt nog överens om. Men åsikterna går isär kring hur klimatpolitiken ska presenteras och riktas.

Partistyrelsen vill att vi i valrörelsen framförallt riktar klimatomställningen till industrin och transporterna, som tillsammans står för 2/3 av Sveriges utsläpp. Andra, som ombuden för Blekinge, vill ha ett bredare tag där också omställningen inom exempelvis bygg, skog, matproduktion och inte minst den ständigt ökade konsumtionshetsen är med.

Annons

Många skarpare och bredare klimatskrivningar gick också igenom. Partiet är helt enigt i att omställningen till minskade utsläpp måste ske snabbt och att Vänsterpartiet ska ha den politiska ledarvästen, tvisten ligger i hur vi bäst får med alla på tåget.

”På tal om tåg så blir ju vi i Blekinge ständigt satta på undantag vad gäller kommunikationer.”
Vänsterpartiets kongressdelegater Blekinge

På tal om tåg så blir ju vi i Blekinge ständigt satta på undantag vad gäller kommunikationer. Vi har också som bekant en låg egen elproduktion. Där har valplattformen viktiga skrivningar för oss.

– Tunga transporter behöver styras till järnväg och hållbar sjöfart

För oss i Blekinge innebär det satsningar på våra hamnar vilket ger välkomna arbetstillfällen. Det betyder också satsning på järnväg, kunna behålla mindre stationer som Mörrum och Bräkne-Hoby samtidigt som Sydostlänken kommer till.

– Produktionen av både el och exempelvis vätgas behöver öka kraftigt ... därför behöver staten gå in med satsningar på förnybar energi

Satsningar på vind- och solenergi ger oss möjlighet att slippa el-beroendet till norra Sverige vilket gör oss attraktiva för företagssatsningar som i sin tur ger jobb. Sol, hav och vind har ju Blekinge gott om, självklart ska vi gräva där vi står och dra nytta av de naturresurser vi har till skänks.

– Det offentliga ska ta över ansvaret för elnätet, vilket kommer leda till minskade avgifter för hushållen

Inte minst vi i Blekinge behöver minskade utgifter för elen. Elnätet är dessutom alldeles för viktig infrastruktur för att vi ska låta företag minska på underhållet för att göra kortsiktiga vinster.

– Kollektivtrafiken behöver byggas ut och göras billigare och mer tillgänglig i hela landet

Det är dags att det bli lika möjligt för oss att ta oss till jobbet med kollektivtrafiken som det är för stockholmarna. Men utan köerna och de långa restiderna, förstås. Det ska vara lätt att bo i Blekinge.

Annons

Avslutningsvis några kloka ord från valplattformen:

”Äldreomsorg, förskola, skola och matbutik behöver finnas på fler mindre orter. Ett ökat bostadsbyggande måste också ske på landsbygden, med hyresrätter med rimliga hyror och småhus. Utbyggnaden av transportinfrastruktur och fiber går alldeles för sakta, staten behöver gå in och ta ett större ansvar för utbyggnaden. Välfärden måste vara till för alla och finnas överallt.”

Emma Hilborn, distriktsordförande (V)

Lina Allesson, kongressombud

Amanda Espinoza, kongressombud

Bo Persson, kongressombud

Annons
Annons
Annons
Annons