Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Blekinge Tekniska Högskola arbetar målmedvetet för jämställdhet

Skribenten till debattinlägget i Sydöstran, ”Debatt: BTH, en framtidspionjär eller bastion för män?” (29 januari 2024) menar att tekniska högskolor kan gå i bräschen för att minska den könsmässiga snedfördelningen som råder i techbranschen och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå.
Blekinge Tekniska Högskola • Publicerad 4 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Blekinge Tekniska Högskola jobbar aktivt med att öka jämställdhet och mångfald.
Blekinge Tekniska Högskola jobbar aktivt med att öka jämställdhet och mångfald.Foto: Mattias Mattisson

Genom att ”erbjuda alternativ som kan öka mångfalden vid de tekniska utbildningarna” menar debattören att lärosäten, studenter och branschen gynnas. Dessa ståndpunkter är vägledande för det jämställdhetsarbete som Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bedriver inom utbildning och forskning.

Men vägen till en mer jämställd teknikbransch är komplex, liksom frågan kring könsbundna studieval och yrkesval. Normer och föreställningar om val av utbildning/yrke har vuxit fram över generationer och många olika aktörer behöver samverka för att skapa en förändring.

Annons

BTH har stor förståelse för de problem som kan uppstå till följd av sned könsfördelning och brister i kunskap om jämställdhet och arbetar för att finna lösningar till dessa.

”BTH har stor förståelse för de problem som kan uppstå till följd av sned könsfördelning och brister i kunskap om jämställdhet och arbetar för att finna lösningar till dessa.”
Camilla Rüdén och Vicky Johnson Gatzouras, Blekinge Tekniska Högskola

Vi samverkar med samarbetspartner i näringslivet för att gemensamt bidra till att förändra. En framgångsfaktor är att inte ensidigt fokusera på kvantitet.

Vi arbetar för att utveckla studenternas kunskap om jämställdhet och deras förmåga att anta ett inkluderande förhållningssätt, oavsett könsrepresentation i gruppen.

För att förbättra den numerära könsfördelningen på utbildningarna arbetar BTH med normkreativ kommunikation för att tydliggöra att BTH välkomnar alla - kvinnor, icke-binära och män.

Valet av utbildningsinriktning behöver ske tidigare än mellan gymnasiet och högskolan. Alldeles för få tjejer och icke-binära väljer teknikprogrammet på gymnasiet, som utgör en viktig rekryteringsbas för de tekniska utbildningar som går att studera vid BTH.

Som ett led i att motverka könsskillnader i utbildningsval och bidra till att fler väljer teknik, erbjuder BTH årligen aktiviteter riktade till bland annat tjejer på högstadiet och aktiviteter inom matematik och teknik för yngre elever under sportlov och höstlov, ofta tillsammans med några av våra samarbetspartner inom näringslivet.

Högskolans resursmässigt största insats inom jämställdhet sker i det vardagliga arbetet med våra studenter. Medarbetarna arbetar enträget för att tillsammans med våra studenter förfina högskolans jämställda och inkluderande lärandemiljöer.

I enlighet med Jämställdhetsmyndighetens rekommendationer arbetar högskolan med att integrera jämställdhetsperspektiv i utbildningarna. Målet är att studenter vid BTH ska utveckla förmågan att bidra till ett jämställt samhälle, som en integrerad del av sina ämnesstudier.

Högskolans vision, som är framtagen med bred förankring i styrelse, ledning och medarbetare, talar sitt tydliga språk: ”en bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet.”

Annons

Jämställdhet är en del av social hållbarhet.

Könsfördelningen på högskolans tekniska och naturvetenskapliga utbildningar är ojämn och det låter sig inte enkelt förklaras varför det är så. Vi arbetar aktivt för en jämställd utbildning.

Detta innefattar att högskolans studenter, oavsett kön, verkar i en inkluderande, jämställd och stimulerande lärandemiljö och utvecklar kompetens och förmåga att bidra till att skapa en sådan arbetskultur i framtiden.

Detta är ett kontinuerligt och målmedvetet arbete.

Camilla Rüdén, samordnare för ledarskap och jämställdhet, BTH

Vicky Johnson Gatzouras, pedagogisk utvecklare och samordnare för jämställdhet, BTH

Annons
Annons
Annons
Annons