Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Blekingepolitiker, skynda på!

Återvinningsindustrierna är i full gång med omställningen till fossilfrihet.
Publicerad 8 februari 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Återvinningen måste bli bättre om Sverige ska nå målen om fossilfrihet.
Återvinningen måste bli bättre om Sverige ska nå målen om fossilfrihet.Foto: JESSICA GOW / TT

Men för att branschen ska kunna bidra fullt ut till klimatomställningen måste Blekinges riksdagsledamöter bidra till bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Bland annat vill vi se krav på användning av återvunnet material i produkter.

Om vi ska ha någon möjlighet att nå klimatmålen måste vi se över hur vi använder våra resurser och vilka konsekvenser det för med sig. Den fossila, linjära ekonomin måste ersättas av en förnybar, cirkulär ekonomi. I ett cirkulärt samhälle reduceras vår klimat- och miljöpåverkan eftersom behovet av nya råvaror minskar.

Annons

Återvinningsbranschen spelar en central roll genom att samla in, sortera, behandla och avgifta det avfall som uppstår så att materialet återigen kan tillhandahållas på marknaden i form av återvunna råvaror. Klimatnyttan i detta är oerhört stor. För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material i stället för nytt.

Problemet är att återvunna råvaror inte kan konkurrera med jungfruliga, som ofta är betydligt billigare. Inte minst gäller detta för återvunnen plast. Prisfrågan gör att utvecklingen haltar och utesluter många återvunna material som redan idag skulle kunna ingå i den cirkulära ekonomin.

”Den stora samhällsomställningen kommer alltså att dröja om inte regering och riksdag skapar rätt förutsättningar som säkrar efterfrågan och gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt.”
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna

Den stora samhällsomställningen kommer alltså att dröja om inte regering och riksdag skapar rätt förutsättningar som säkrar efterfrågan och gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt.

Vi föreslår att:

• Det införs kvotplikter med krav om att nya produkter ska bestå av en viss andel återvunnet material.

• Regeringen tillsätter en utredning om hur utsläppen från materialanvändningen kan redovisas tillsammans med den nationella utsläppsstatistiken. Det skulle styra marknaden mot klimatsmartare materialanvändning.

• Att förslaget på att offentliga upphandlare ska ta klimathänsyn kompletteras med en vägledning som beskriver hur klimatet påverkas av olika materialval och av användningen av återvunnen råvara.

För att klara klimatkrisen behöver vi ett helt nytt förhållningssätt till våra resurser. Inom återvinningsindustrin ser vi dagligen hur stora materialvärden går förlorade, men vi ser också de stora möjligheter som finns att främja den cirkulära ekonomin och underlätta omställningen.

Återvinning och användning av återvunnet material är en nyckel för att nå Sveriges klimatmål. Blekinges riksdagspolitiker kan bidra till att skapa rätt förutsättningar för den fossilfria, cirkulära ekonomin att växa fram.

Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna

Annons
Annons
Annons
Annons