Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Bubbetorps gård ligger avsides

Karlskrona har genom åren sett ett antal bra och goda lösningar på samhällsproblem som lösts av civilsamhället.
Karlskrona • Publicerad 30 oktober 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arbetsmarknadscentrum på Bubbetorps gård ligger avsides.
Arbetsmarknadscentrum på Bubbetorps gård ligger avsides.Foto: Karlskrona Kommun

Karlskrona kommun har vi idag samarbete med Pingstkyrkan för att få tidigare missbrukare i arbete, vi har reserverade upphandlingar med det arbetsintegrerade sociala företaget Kasak för kommunens bilvård och Kvinnojouren är ett av kommunens verktyg för att hjälpa kvinnor ut ur våldsamma förhållanden.

Migrationens utmaning med ankomst och integration efter krigen i Syrien och nu i Ukraina hade aldrig gått lösa utan civilsamhället. Denna samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället vill vi utveckla och dra nytta av till vinning för alla.

Annons

Forskningresultat från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är att insatser på arbetsplatser inom privat sektor har bättre långvarig effekt än att vara i kommunal regi med praktik eller arbetsträning.

Nu tas detta steg i Karlskrona kommun där civilsamhällets bredd och möjligheter kan skapa bättre förutsättningar att minska det långsiktiga beroendet av ekonomiskt bistånd.

Hur detta ska gå till är att öppna upp för anbud på att arrangera arbetsträning och språkträning. Det finns aktörer redan idag verksamma inom detta området i Karlskrona, bland annat sociala företag, studieförbund och privata företag. En nödvändighet för att fullfölja denna omställning som nu initieras är att aktörer kan erbjuda tillräcklig mängd platser. För Karlskrona kommun handlar detta om cirka 40 heltidsplatser. En jämförelse är att Arbetsförmedlingen nyligen upphandlade 120 platser i Karlskrona för Steg till arbete.

Under 2024 är det från regeringen flaggat att det kommer ställas mer krav på aktivitet för de vilka uppbär ekonomiskt bistånd. För att möta upp mot detta behöver vi redan nu förbereda en skalbarhet i kommunens insatser.

Idag är var fjärde person på Arbetsmarknadscentrum utan färdig grundskoleutbildning och ytterligare hälften har inte gått ut gymnasiet. Addera bristande svenska hos många av dessa och vilken förutsättning svenska språket är för etablering i Sverige. Då krävs det mycket aktivare insatser i språk.

Samarbete med studieförbund och folkhögskolor för att få starkare pedagogiskt resultat är en del vi ser nu möjlighet att utveckla. Vi i Karlskrona styr vår egen verksamhet och måste hitta medel till detta ur egen ram.

Att lämna Bubbetorps gård är den lättaste delen av beslutet i att utveckla Arbetsmarknadscentrum. Det är en plats vilken ligger avsides, med både två eller tre bussbyte, byggnaderna är inte anpassade för funktionsnedsättningar och av dess egen personal bedöms endast ha medelgod arbetsmiljö och medelgoda verksamhetsändamålsenlliga lokaler.

”Att lämna Bubbetorps gård är den lättaste delen av beslutet i att utveckla Arbetsmarknadscentrum. Det är en plats vilken ligger avsides, med både två eller tre bussbyte, byggnaderna är inte anpassade för funktionsnedsättningar och av dess egen personal bedöms endast ha medelgod arbetsmiljö och medelgoda verksamhetsändamålsenlliga lokaler.”
Filip Aronsson Issal, Liberalerna

Arbetsmarknadsnämnden kommer ta beslut nu i oktober om att avsluta hyresavtalet. Förvaltningen har sedan till senast siste juni på sig att avsluta avtalet och sista dagen på platsen är 31 december 2024.

Under hela 2024 kommer arbetet genomföras med denna omställning. Om inga aktörer kommer in med anbud har Karlskrona kommun fortfarande ansvar för individerna i egna insatser.

Vårt fokus är att människor ska komma i egenförsörjning. Och vägen dit är att göra mer än vi gör idag och med en större samverkan med civilsamhället. Det därför vi i Karlskronaalliansens följer förvaltningens förlag efter utredning om att genomföra denna förändring.

Annons

Filip Aronsson Issal (L), Ordförande arbetsmarknadsnämnden, Karlskrona

Annons
Annons
Annons
Annons