Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Digitala klyftor hotar demokratin

Hemarbete blir åter regel och det ökade behovet av tekniska produkter och tjänster kvarstår.
Publicerad 2 januari 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Möte på nätet. Kräver digital inkludering.
Möte på nätet. Kräver digital inkludering.Foto: Alex Sanz

För stora grupper i samhället har den tekniska utvecklingen visat sig vara en utmaning och fler har i dag svårt att hänga med jämfört med för bara ett år sen. Pandemin har lett till större klyftor i samhället och det är dags att vi på allvar försöker vända den utvecklingen.

De senaste årens restriktioner och ofrivilliga isolering har gett oss erfarenheter och insikter som vi kan ta med oss när vi nu står inför ännu en pandemiperiod.

Annons

De digitala lösningarna blev snabbt vardag och vi är nog många som känner att vissa arbetsdagar förvandlades till ett enda långt Teamsmöte. Men också de yngsta har påverkats. Många elever har sedan pandemin bröt ut undervisats på distans. Även om lärarna har gjort ett fantastiskt jobb att ställa om räcker det i dag inte att ge eleverna som halkar efter rätt handledning, de måste ha rätt tekniska förutsättningar. Risken är att skolundervisningen ånyo blir på distans.

Andra har påverkats ännu mer. Äldre har varit tvungna att isolera sig. De som inte har haft tillgång till de digitala lösningar som krävs för att hålla kontakten på distans har blivit helt avskärmade. Och de som inte haft en e-legitimation har många gånger inte ens kunnat handla själva.

Den undersökning som Elgiganten nu har genomfört för tionde året i rad visar tydligt att alla inte har följt med i övergången till det digitala. Hela 19 procent fler uppger i år att de har svårare att hänga med i den tekniska utvecklingen jämfört med fem år sen. Samma bild ges i Internetstiftelsens årsrapport.

”Den undersökning som Elgiganten nu har genomfört för tionde året i rad visar tydligt att alla inte har följt med i övergången till det digitala. Hela 19 procent fler uppger i år att de har svårare att hänga med i den tekniska utvecklingen jämfört med fem år sen.”
Niklas Eriksson, Elgiganten

De tekniska lösningarna har på många sätt bidragit till att göra samhället bättre, men sex av tio anser att tillgång till, och kunskap om, teknik och digitala verktyg har skapat en klassklyfta. Vi behöver inte ett mindre digitalt samhälle, men vi behöver möjliggöra så att alla kan ta del av tekniken som finns.

I regeringens digitaliseringsstrategi är det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Om det målet ska nås måste mer göras för att alla ska hänga med.

Elgiganten har i flera år arbetat för att inkludera fler. Ett led i det är arbetet med Elgiganten Foundation, som årligen delar ut pengar och stöd för att ge fler möjlighet att ta del av den tekniska utvecklingen. I år har vi gett teknik till ett värde av en halv miljon till familjer runtom i Sverige som inte har råd att köpa de produkter och tekniska verktyg som behövs för att klara sig i dagens digitaliserade samhälle.

Men det räcker såklart inte. Både samhälle och näringsliv måste ta ansvar för att minska skillnaderna i samhället och det utanförskap som har uppstått till följd av den snabba tekniska utvecklingen.

Jag föreslår därför följande:

-Skolan, som är helt central för att se till att vi har rätt digital kompetens, måste få mer resurser. Även satsningar på folkbildningen behövs för att förbättra äldres delaktighet i samhället.

-Vi behöver en nationell strategi för äldres digitala inkludering för att säkerställa att alla besitter den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.

Annons

-Det behövs en handlingsplan för hur företag och det offentliga kan samverka för att tillsammans minska de digitala klasskillnaderna.

Niclas Eriksson, vd Elgiganten

Annons
Annons
Annons
Annons