Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Ett pensionssystem som långsamt havererar

När det nya pensionssystemet skapades i mitten på 1990-talet fanns en bred majoritet i Sveriges Riksdag som stod bakom beslutet.
Haveri • Publicerad 16 november 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är idag inte särskilt meningsfullt för kvinnor inom låglöneyrken att avstå lön för pension. Pensionen blir ungefär densamma som om inga avgifter betalas in.
Det är idag inte särskilt meningsfullt för kvinnor inom låglöneyrken att avstå lön för pension. Pensionen blir ungefär densamma som om inga avgifter betalas in.Foto: ERIK G SVENSSON

Målsättningen var att detta pensionssystem skulle fungera under lång tid. Därför bildades också en grupp som fick till uppgift att värna systemet. Den kom att bestå av de politiska partier som stod bakom beslutet.

Numera består den av riksdagens samtliga politiska partier. Problemet med denna Pensionsgrupp är dels att det inte sker en öppen debatt om pensionerna eftersom gruppen sammanträder bakom stängda dörrar dels att pensionssystemet håller på att haverera utan att denna grupp gör någonting.

Annons

Grunden i pensionssystemet är den avgiftsfinansierade inkomstpensionen där alla som förvärvsarbetar avstår en del av sin lön för att betala in till sin inkomstpension. Som komplement till inkomstpensionen för personer som inte förvärvsarbetat eller endast förvärvsarbetat kortare perioder finns en garantipension och ett bostadstillägg.

Problemet idag är att inkomstpensionen som är grunden i systemet får allt mindre betydelse. Det svenska pensionssystemet håller på att bli ett grundskyddssystem där personer som aldrig förvärvsarbetat får lika mycket eller i vissa fall mer pension än personer som förvärvsarbetat i 40 år och betalt in sina avgifter under alla dessa år.

”Det svenska pensionssystemet håller på att bli ett grundskyddssystem där personer som aldrig förvärvsarbetat får lika mycket eller i vissa fall mer pension än personer som förvärvsarbetat i 40 år och betalt in sina avgifter under alla dessa år.”
Jan Andersson

Det är idag inte särskilt meningsfullt för kvinnor inom låglöneyrken att avstå lön för pension. Pensionen blir ungefär densamma som om inga avgifter betalas in.

Att det är så har två orsaker:

Garantipensionen har höjts flera gånger medan ingenting har gjorts åt inkomstpensionen.

Det andra skälet är att garantipensionen räknas upp med inflationen varje år medan inkomstpensionen räknas upp med inkomstpensionen minus 1.6 %. Vid nyår kommer det att innebära att garantipensionen räknas upp med 9 % medan inkomstpensionen räknas upp med 1 %.

Detta innebär att än fler av de svenska pensionärerna blir beroende av garantipension som komplement till sin inkomstpension. Idag är det över hälften . Efter nyår blir det ännu fler.

Det är inte så att det saknas förslag som skulle förbättra inkomstpensionen. Sedan många år har samtliga pensionärsorganisationer krävt att avgiften till inkomstpensionen ska höjas från dagens 17.21 % till 18.5 %. Den broms som idag finns i systemet borde kompletteras med en gas som innebär att överskott i fonderna resulterar i högre pension samt att inkomstpensionen räknas upp fullt ut med inkomstutvecklingen.

Men tyvärr händer inget bakom de stängda dörrarna i pensionsgruppen. Därför är det dags att dörren öppnar och partierna öppet redovisar vad de vill ska göras för att pensionssystemet ska förändras.

Pensionssystemet är värt en öppen politisk debatt och därefter en förändring.

Jan Andersson, Helsingborg

Annons
Annons
Annons
Annons