Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Fler behöver ta körkort

Att ha körkort är en om fråga om frihet. Men det är också en inträdesbiljett till arbetsmarknaden för många.
Trafikkunskap • Publicerad 13 mars 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med utökade trafikkunskaper kan vi nå nollvisionens mål, menar Christer Svensén och Kalle Bäck från KAK, Kungliga Automobil Klubben.
Med utökade trafikkunskaper kan vi nå nollvisionens mål, menar Christer Svensén och Kalle Bäck från KAK, Kungliga Automobil Klubben.Foto: Erik Simander/TT

Det finns oändligt många exempel på yrken där bilen är en del av jobbet. Transportbranschen är den mest uppenbara där inte minst budbilarna blir allt fler. Byggsektorn, vården och äldreomsorgen är ytterligare några viktiga områden.

Därför är det positivt att antalet utfärdade körkort ökar för varje år. I dagsläget finns ungefär 6,6 miljoner utfärdade B-körkort i Sverige, vilket är en ökning med 1,5 miljoner sedan 1990. När vi blir fler och ekonomin växer ökar behovet av resor och transporter – då behöver också fler ta körkort.

Annons

Ett problem numera är dock att antalet körkortsaspiranter som lyckas med förarprov (teoriprov och körprov) har minskat de senaste 15 åren. Särskilt inom gruppen privatanmälda män över 24 år har andelen godkända förarprov sjunkit. Mot bakgrund av detta har regeringen givit Transportstyrelsen i uppdrag att göra en generell översyn av förarutbildningen. Detta är klokt, då utvecklingen med digitalisering av själva utbildningen och ny teknik i fordonen behöver mötas med rätt förutsättningar. Men det finns anledning att börja arbetet med att stärka ungas trafikkunskaper tidigare än så. Det bör ske redan i skolan.

”Men det finns anledning att börja arbetet med att stärka ungas trafikkunskaper tidigare än så.”
Christer Svensén och Kalle Bäck

Enligt en rapport från Kungliga Automobil Klubben (KAK) är trafikundervisningen eftersatt i dagsläget. Det beror med största sannolikhet på att inga tydliga och mätbara mål finns formulerade i skolans läroplan. Även här borde en översyn göras. Trafikkunskaper är nämligen inte bara något som personer med körkort måste ha. Alla trafikanter oavsett om man är cyklist, gångtrafikant eller kör elsparkcykel måste kunna grundläggande regler och ha ett riskmedvetande.

En rimlig målsättning vore därför att ge alla elever som går ut gymnasiet möjlighet att genomgå motsvarande teoriutbildning för B-körkort. Folkvalda och ansvariga myndigheter borde ta ett samlat ansvar för att se till att detta blir verklighet. Det skulle både underlätta för fler att ta körkort och att stärka det allmänna trafiksäkerhetsarbetet. Med utökade trafikkunskaper kan vi nå nollvisionens mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Alla måste ta sitt ansvar för säkerheten i trafiken.

Christer Svensén, legitimerad läkare och professor emeritus i anestesi- och intensivvård, ledamot av expertrådet Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Kalle Bäck, KAK:s expertråd

Annons
Annons
Annons
Annons