Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Gäller inte lagen för Svenska Kraftnät?

Öppet brev till Svenska Kraftnät och Lantmäteriet:
Nybro/Hemsjö • Publicerad 27 november 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kraftledningar. Borde grävas ner.
Kraftledningar. Borde grävas ner.Foto: Johan Bjurer/Mostphotos

Lantmäteriet har i dagarna gått ut till markägarna som berörs av den planerade 400 kv-ledningen Nybro- Hemsjö.

Lantmäteriet beviljar förtida tillträde för att möjliggöra undersökningar och projektering av sträckan. Lantmäteriet ska, efter att förtida tillträde skett, ges tillfälle att utföra inventering berörande de fastigheter där överenskommelse om ersättning inte gjorts innan avverkning sker. Detta är ett uppdrag åt Svenska kraftnät.

Annons

Vi från Centerpartiet ifrågasätter inte att överföringskapaciteten behöver byggas ut i södra Sverige.

Det vi motsätter oss är att Svenska Kraftnät tydligen inte berörs av svensk lagstiftning vilket alla andra medborgare och verksamheter måste göra. Vi syftar på Miljöbalkens bestämmelser.

Alla inblandade parter, kommuner, LRF, Södra Skogsägarna, alla berörda markägare och övriga remissinstanser har krävt att ”en resurssnål” överföring skall byggas. D.v.s. en nergrävd likströmskabel och inte en luftledning som tar 52 meter bred ledningsgata i anspråk.

Att jämföras med en nergrävd likströmskabel vilken tar 8 meter i anspråk, vilken till största delen av sin sträckning kan grävas inom området som redan tagits i anspråk av den befintliga luftburna 400 kv-ledningen.

Lantmäteriet har i detta skede skickat ut besvärshänvisningar till markägare mellan Dockemåla i Ronneby kommun och Hemsjö i Olofströms kommun.

Vi gör dock vår bedömning utifrån hela sträckan Nybro- Hemsjö som är ca 9 mil. Syftet från Svenska Kraftnät är att sammanbinda denna 9 mil långa sträckningen med den 45 mil långa sjökabeln mellan Litauen och Nybro.

Denna sträcka fungerar som likströmskabel och då bör även de återstående 9 milen till Hemsjö fungera likvärdigt.

Vad säger Miljöbalken om projekt som detta?

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter av verksamheter och öka miljöhänsynen. Reglerna ska tillämpas i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller.

I yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter. Tekniken måste vara industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga, både tekniskt och ekonomiskt sett.

Annons

Svenska Kraftnät har nergrävda likströmskablar på andra håll och på längre sträckor.

De sociala aspekterna har totalt ignorerats av Svenska Kraftnät. Fastighetsägare som redan har sin fastighet söndertrasad av den redan befintliga 52 meter breda kraftledningsgatan skall belastas med ytterligare en sådan.

För hela sträckan motsvarar detta bortåt 500 ha skogsmark som berörs och till största delen tas ur produktion. Med bonitet 9 kommer markägarna att årligen subventionera Svenska kraftnät med flera miljoner kr för all framtid, räknat efter dagens virkespriser och pengavärde.

”Vår bedömning är att Svenska Kraftnät fortfarande har möjlighet att ändra sin inställning, följa lagen och bygga resurssnålt och miljövänligt.”
Kenneth Michaelsson, Marco Gustavsson och Rolf Jönsson, Centerpartiet

Vår bedömning är att Svenska Kraftnät fortfarande har möjlighet att ändra sin inställning, följa lagen och bygga resurssnålt och miljövänligt.

Kenneth Michaelsson, Centerpartiet Ronneby

Marco Gustavsson, Centerpartiet Karlshamn

Rolf Jönsson, Centerpartiet Olofström

Annons
Annons
Annons
Annons