Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Glöm inte arbetsmiljön

Några som varje dag arbetar för en bättre arbetsmiljö är de regionala arbetsmiljöombuden.
Arbetsmiljö • Publicerad 24 oktober 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bettina Johansson, Unionen
Bettina Johansson, UnionenFoto: Privat

De har varit föremål för utredning, ifrågasättande och debatt under de senaste åren, inte minst när det gäller fackens företrädesrätt att välja regionala arbetsmiljöombud.

Vissa partier är högst kritiska till den nuvarande modellen. Ibland låter det som att relationen mellan fackförbunden och arbetsmiljöombuden är en mindre angelägenhet som kan stöpas om utan några större negativa effekter. Ingenting kunde vara mer fel.

Annons

Arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga för oss i Unionen. Vi lägger därför fokus på den svenska modellen och det partsgemensamma arbetet vi har kring arbetsmiljö i Sverige – liksom de stora riskerna med att inte behålla den modellen.

”Arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga för oss i Unionen. Vi lägger därför fokus på den svenska modellen och det partsgemensamma arbetet vi har kring arbetsmiljö i Sverige – liksom de stora riskerna med att inte behålla den modellen.”
Joakim Ravemyr och Bettina Johansson, Unionen

Om man klipper banden mellan fackförbunden och arbetsmiljöombuden skulle man samtidigt riva en omfattande partsgemensam infrastruktur i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöarbetet har sin grund och sitt hjärta på arbetsplatserna.

Men det slutar inte där. Under många års tid har fack och arbetsgivare byggt upp en modell för att förbättra och understödja arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Det här gör vi på grund av att både arbetsgivare och arbetstagare har representanter i arbetsmiljöarbetet lokalt.

Det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet tar sig en rad olika uttryck. Vi har exempelvis AFA försäkring som finansierar arbetsplatsnära arbetsmiljöforskning med 150 miljoner kronor årligen.

Ytterligare 200 miljoner kronor läggs varje år på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Ett partsgemensamt flaggskepp är organisationen Prevent där Svenskt Näringsliv, PTK och LO tillsammans tar fram utbildningar och stödmaterial för det lokala arbetsmiljöarbetet. Bara genom Prevent utbildar vi cirka 9000 personer årligen i lokalt arbetsmiljöarbete (plus ungefär dubbelt så många i digitala kurser).

Genom Prevent får de lokala parterna hjälp att tolka lagens krav i material och utbildningar som både arbetsgivarparten och arbetstagarparten står bakom. Detta bidrar till att minska antalet konflikter och öka samsyn lokalt.

Det partsgemensamma ansvaret för arbetsmiljöarbetet tar sig därutöver uttryck i ett stort antal andra insatser och arbetsmiljöavtal. Bara Unionen har tecknat lite drygt 50 branschavtal om arbetsmiljö.

Dessutom utför vi parter ett omfattande rådgivningsarbete till arbetsmiljöombud och chefer lokalt, fortbildar och sprider kunskap om ny forskning. Parterna utför också den stora merparten av implementeringsarbetet när ny lagstiftning introduceras.

Ett ingrepp i modellen med fackligt anslutna lokala och regionala arbetsmiljöombud är inte en mindre fråga. Det kommer att få effekter i flera olika led. Så det kritikerna behöver fråga sig är om man är beredd att ta ansvar för, och med statliga medel, driva runt och erbjuda de tjänster som vi parter levererar idag.

Annons

Vi är övertygade om att det finns värden i den här modellen som faktiskt inte kan ersättas.

Därför måste vi värna den modell vi har och fortsätta bygga ut den.

Joakim Ravemyr, regionordförande Unionen Sydost

Bettina Johansson, regionchef Unionen Sydost

Annons
Annons
Annons
Annons