Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Gör inte Blekinge till undantag

Energi från vind, både till land och havs, har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Inte minst den havsbaserade vindkraften kommer att ha en central roll för att Sverige ska nå klimatmålen och en tryggad energiförsörjning.
Blekinge • Publicerad 7 september 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gör inte Blekinge till undantag, satsa på storskalig vindkraft, det skriver socialdemokraterna i Blekinge med Christina Mattisson i spetsen.
Gör inte Blekinge till undantag, satsa på storskalig vindkraft, det skriver socialdemokraterna i Blekinge med Christina Mattisson i spetsen.Foto: Mattias Mattisson

Blekinge har naturliga förutsättningar för både sol- och vindenergi, och helt unika förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Storskalig havsbaserad vindkraft skulle kunna innebära tusentals nya jobb till Blekinge och bli ett avgörande bidrag för att nå 100 % förnybar elproduktion till år 2040.

Ska användningen av fossila bränslen minska måste omställningen till hållbara klimatvänliga energisystem gå snabbare. Blekinge behöver öka länets produktion av förnybar energi för att kunna tillgodose industrins och invånarnas behov.

Annons

Vi socialdemokrater vill skynda på utbyggnaden för storskalig havsbaserad vindkraft i södra Östersjön och utanför Blekinge. Det är viktigt för jobben och hela länets utveckling och avgörande för att hela landet ska nå klimatmålen.

”Vi socialdemokrater vill skynda på utbyggnaden för storskalig havsbaserad vindkraft i södra Östersjön och utanför Blekinge. Det är viktigt för jobben och hela länets utveckling och avgörande för att hela landet ska nå klimatmålen”

Den socialdemokratiska regeringen vill förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs. I ett första steg har områden som kan ge 20 – 30 TWh pekats ut. Regeringen har också gett berörda myndigheter i uppdrag att peka ut ännu fler områden, för utbyggnad på ytterligare 90 TWh.

Att stoppa den globala uppvärmningen med ett offensivt klimatarbete är samhällets största utmaning, och detta arbete börjar lokalt. Ett stort och viktigt steg i det arbetet är att nyttja Blekinges unika förutsättningar för vindenergi.

Vi är medvetna om att Försvarsmakten haft invändningar och hävdat sina intressen under arbetet med att ta fram de så kallade havsplanerna. Men vi utgår ifrån att Försvarsmakten och vindkraften kan samexistera. Vi ska inte äventyra Försvarsmaktens intressen men Sverige måste trygga energiförsörjningen, och då måste dessa riksintressen kunna samexistera.

En första rapport från Energimyndigheten om ytterligare områden för havsbaserad vindkraft ska redovisas för Regeringskansliet i mars 2023. Tiden är alltså knapp, och för Blekinges del gäller det nu att agera kraftfullt för att säkerställa att södra Östersjön och därmed även Blekinges kust blir ett av dessa ytterligare områden.

Därför är tystnaden och passiviteten från Region Blekinges nuvarande politiska ledning uppseendeväckande. Ytterst ansvariga för detta anmärkningsvärda agerande av en ansvarig politisk ledning, är Regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) och Elin Petersson (M) som ordförande för Regionala Utvecklingsnämnden.

När Moderaterna i Region Blekinge väljer att följa sin partilednings ständiga tal om kärnkraft före vindkraft, riskerar de att spela bort såväl möjligheterna att nå klimatmålen som Blekinges framtida utveckling och tusentals nya jobb till länet.

Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el. Blekinge kan inte och får inte bli ett undantag i utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Christina Mattisson, (S) oppositionsråd i Region Blekinge

Per-Ola Mattsson, (S) kommunalråd i Karlshamn

Annons

Sandra Bizzozero, (S) kommunalråd i Karlskrona

Richard Pelle, (S) talesperson regionala utvecklingsfrågor

Annons
Annons
Annons
Annons