Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Gustav Vasa var aldrig Blekinges kung

1658 blir Blekinge svenskt. Men i år firar vi 500-årsjubileet av Gustav Vasas krontillträde den 6 juni 1523. Även om Gustav Vasa aldrig var kung över Blekinge. Eller, hur var det egentligen?
Historien • Publicerad 6 juni 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Han var kung, men inte helt och hållet över Blekinge.
Han var kung, men inte helt och hållet över Blekinge.Foto: David Färdigh

1523 var ett dramatiskt år. Inte minst för Blekinge. Gustav Eriksson hade under två år lett ett uppror mot den danske kungen Kristian den II, det så kallade frihetskriget. Hansan hade ett starkt grepp om såväl den svenska som danska handeln.

Men olika intriger mellan eliter gjorde att Kristian den II förlorade makten mot Fredrik den I, och den 13 april, lämnade han Danmark i landsflykt.

Annons

Även för Blekinge var april 1523 en dramatisk tid. Gustav Eriksson anförde då krigsmannen Berend von Melen som efter att hans trupper ”blivit stärkte med något manskap från Kalmar ryckte övefer gränsen och intog Bleking”. Genom att ta vägen via Kalmar kom hans trupper att förstärkas av en här legoknektar med 1600 man som Sören Norby ställt till förfogande. Von Melen intog Ronneby i april 1523.

Samtidigt som von Melen intog Blekinge, skrev Gustav Eriksson den 22 april ett brev till adeln i Skåne, Blekinge och Halland, där han manade till uppror mot Kristian II.

Mycket stod på spel under dessa dramatiska dagar i april 1523, och framtiden var oviss. Det gällde att hugga för sig av det som kunde falla under det egna riket.

Utfallet av denna dramatiska månad för 500 år sedan blev, som sagt, att Gustav Vasa kröntes till svensk kung den 6 juni 1523. Samma dag, eller dagen därpå, skriver den nykrönte kungen ett brev till svenska folket och underrättar om det nyss skedda valet, och skriver; ”Som vndher Swerigis rikes crone lyder bade calmarna stadt ok rotneby vti blekingh”

Var då Blekinge, eller i vart fall Ronneby, faktiskt en del av Sverige när Gustav Vasa tillträdde som kung?

Den nytillträdde danske kungen Fredrik den I motsatte sig emellertid i skarpa ordalag att han inte tolererade ockupationen av Blekinge. Så för Danmark var det hela tiden en illegitim ockupation.

Men var det ett, ur svenskt perspektiv, legitimt maktövertagande?

Gustav Vasa anförde som motiv till ockupationen, som han uttryckte det: att ”de skåneländska landskapen av hävdvunnen rätt borde tillhöra Sveriges krona, och har ett tungomål och seder efter Sverige”.

Således inte utifrån gällande lagar eller skriftliga traktat, utan snarare utifrån det vi idag hade talat om som ideologiskt historiemissbruk.

”Blekinge glömdes snart bort och blev här bara en bricka i något större, och några bevis på trohetseder från Blekinge står inte att finna. Och redan året därpå släpper Gustav Vasa kontrollen över Ronneby stad.”
Lars Malmgren, St Knuts Gille

Vad sade man då ifrån Blekinge? Danmark, Sverige, Hansan i Lybeck och den mäktige Sören Norby på Gotland var alla indragna i ett komplicerat maktspel, samtidigt som de båda kungarna behövde konsolidera sin kungamakt.

Annons

Blekinge glömdes snart bort och blev här bara en bricka i något större, och några bevis på trohetseder från Blekinge står inte att finna. Och redan året därpå släpper Gustav Vasa kontrollen över Ronneby stad.

Så nej, Gustav Vasa var aldrig kung över Blekinge.

Lars Malmgren, Ålderman, St Knuts Gille i Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons