Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Hur ser Karlshamns konsekvensanalys ut?

Tänk er en skärgårdsö där historia möter det moderna, där det genuina finns tillsammans med det hållbara och där historia får liv genom artiklar från förr, upprustning, omtanke och engagemang, det är vår ambition med Destination Tärnö.
Karlshamn • Publicerad 2 november 2023
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur ser Karlshamns konsekvensanalys av Tärnö ut egentligen? Bild: Magnus Gärdebring (M), kommunalråd.
Hur ser Karlshamns konsekvensanalys av Tärnö ut egentligen? Bild: Magnus Gärdebring (M), kommunalråd.Foto: Johan Hultgren

Vi har lagt ner mycket pengar och otaliga timmar, svett och tårar för att komma dit vi är idag. Detta har inte bara skapat momsintäkter till kommunen utan även en förstärkt marknadsbild av Blekinge.

Idag har vi hamnat i ett dilemma där Karlshamns nya styre vill dra tillbaka köpet av Tärnö och just nu efterfrågar oppositionen en konsekvensanalys av detta beslut.

Annons

Det är en mycket komplex situation eftersom Destination Tärnö, trots eventuellt hävt köp, äger besittningsrätten för ett flertal av de byggnader som idag stora delar av besöksnäringen på ön bygger på. Vilket i sin tur betyder att Karlshamns kommun i framtiden ändå kommer att få hyra ut de lokaler och byggnader till Destination Tärnö.

Vad är så viktigt och betydelsefullt att Karlshamns kommun väljer att lägga ner pengar, tid och kraft på detta ärende i jämförelse med andra kommunala ansvarsområden som kanske bättre skulle behöva kommunens och politikernas stöd.

Dessutom riskerar hela processen att resultera i skadestånd, merarbete, administration, minskat förtroende och allmän oreda som landar i skattebetalarnas knä.

Därför är det viktigt att följande frågor ges svar på i en konsekvensanalys, så att Karlshamns invånare vet vad de betalar för i denna, något förvirrande, politiska karusell. Finns det en ekonomisk konsekvensanalys att tillgå inför KF 6 november?

I vårt avtal med kommunen har vi rätt till kompensation för investeringar gjorda i fastigheterna, i det fall att köpet inte träder i kraft. Ännu har ingen från kommunen kontaktat oss i frågan.

Det fanns aldrig en tvekan i att vi skulle lägga våra idéer och kraft på vänt under dessa tre år. Vi är två entreprenörssjälar som har en över hundra år lång familjehistoria på Tärnö och vi hade nu fått möjligheten att verkställa det vi lovat i vårt anbud - bevara, utveckla Tärnö.

Vi lovade i vårt underlag till Karlshamns kommun att bygga ett varumärke för hållbar turism i Blekinge, att sätta Tärnö på kartan, bevara öns historia, öka besöksnäringen på ön och möjliggöra för fler arbetstillfällen.

Trots att vi startade i motvind med en pandemi, har vi lyckats med mer än vi vågat hoppats på under dessa år. Här är ett axplock av det som har utvecklats under de gångna tre åren:

● Ökade turistbesök med 500% sedan starten

● Vi har bidragit med sysselsättning för närmare 30 personer under de tre är som vi drivit Destination Tärnö. Många ungdomar har haft möjligheten att börja sin yrkesmässiga karriär hos oss. Med stolthet har de mottagit besökare från hela världen och guidat dem till sina olika boenden eller sevärdheter på ön.

Annons

● Det är klart och tydligt att Tärnös turister önskar en upplevelse där tillgång till mat och dryck är en väldigt viktig del. Vår tillfälliga restaurang Franks Kabyss hade 20 meter kö varje dag från att vi öppnade 2021 och responsen från våra matgäster var fantastisk. Besöksantalet med skärgårdsbåtarna har ökat dessa tre åren.

● Vi har bidragit till ökad tillväxt inom besöksnäringen i Karlshamn och en förstärkt marknadsbild av Blekinge. Artiklar har publicerats i nationella och internationella medier och gjort Tärnö känt långt utanför Blekinge.

Frågorna är många:

● Vad skulle Destination Tärnö gjort bättre i förhållande till de förväntningar Karlshamns kommun hade när de för tre år sedan valde att sälja sitt fastighetsbestånd på Tärnö?

● Hur ser kalkylen ut? Vad kostar denna process kommunen och vad skall den leda till?

● Förutom att Destination Tärnö kan bedriva uthyrningsverksamhet på Tärnö i de fastigheter som ingår i besittningsrätten, tänker man sig ytterligare fler entreprenörer på ön?

● Finns det pengar avsatta för att fortsatt rusta fastigheter, byggnader och lokaler vars ansvar tillfaller kommunen om köpet dras tillbaka?

● Hur tänker Karlshamns kommun gällande restaurang- och caféverksamhet på Tärnö?

Det är klart tydligt att den delen är viktig för besökarna som kommer till ön. Utan restaurang eller caféverksamhet är det högst troligt att turister väljer alternativa destinationer som erbjuder en mer komplett upplevelse.

● Vad ligger bakom kommunens agerande?

Annons

Hur ser framtiden för Destination Tärnö ut?

Om kommunen fullföljer att dra tillbaka köpet kan vi ändå fortsätta driva Destination Tärnö med den uthyrningsverksamhet som vi har idag genom besittningsskyddet blir Destination Tärnö hyresgäster till kommunen, vilket innebär betydligt mer begränsade möjligheter till fortsatt renovering och önskad utveckling kommer att stanna av. Vem vill investera och utveckla i fastigheter man inte äger?

”Hur kan en moderatstyrd kommun agera så bakåtsträvande och ifrågasätta denna företagsutveckling? Partiets kärna är att värna om den egna företagaren och att främja företagsamhet med tillväxt. Var har dessa värderingar tagit vägen i Karlshamn?”
Malin Eriksson

Destination Tärnö har från start haft en tydlig vision om Tärnös framtid. Det har funnits en systematisk och välgrundad utvecklingsplan för verksamheten.

Vi har värnat om hållbar turism, naturnära upplevelser och om att göra Tärnö till det självklara valet både för såväl kommunnära, nationella och internationella turister.

Hur kan en moderatstyrd kommun agera så bakåtsträvande och ifrågasätta denna företagsutveckling? Partiets kärna är att värna om den egna företagaren och att främja företagsamhet med tillväxt. Var har dessa värderingar tagit vägen i Karlshamn?

Och vart är företagsklimatet på väg i vår kommun om man krossar entreprenörsdrömmar på detta sätt?

Malin Eriksson

Annons
Annons
Annons
Annons